Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Φωτο-κουίζ: α) ποιος είναι, β) πού είναι, γ) τι ώρα είναι, και δ) τι κάνει με τα δάχτυλα του; (…η απάντηση, εντός.)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=239717343190611&set=pb.100014570408378.-2207520000.1532983225.&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: