Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Απόψε, συζητώ -για την Ανάσταση, με τον χρήστη «Παναγία Ιμβριώτισσα Σαλαμίνος».

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ο χρήστης Παναγία Ιμβριώτισσα Σαλαμίνος δημοσίευσε…
7 ώρες πριν
Κυριακή 30 Απριλίου 2017: Τῶν Μυροφόρων
[…]


ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos 

1. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωση τῆς ἀνθρώπινης φύσεως καὶ ἀνάπλαση καὶ ἐπάνοδος πρὸς τὴν ἀθάνατη ζωὴ τοῦ πρώτου Ἀδὰμ ποὺ καταβροχθίσθηκε ἀπὸ τὸ θάνατο λόγω τῆς ἁμαρτίας καὶ διὰ τοῦ θανάτου ἐπανῆλθε πρὸς τὴ γῆ ἀπὸ τὴν ὁποία πλάσθηκε.
Ὅπως λοιπὸν ἐκεῖνον στὴν ἀρχὴ δὲν τὸν εἶδε κανεὶς ἄνθρωπος νὰ πλάττεται καὶ νὰ παίρνει ζωή, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε κανεὶς ἄνθρωπος ἐκείνη τὴν ὥρα, μετὰ δὲ τὴ λήψη τῆς πνοῆς ζωῆς μὲ θεῖο ἐμφύσημα πρώτη ἀπὸ ὅλους τὸν εἶδε μία γυναίκα, γιατί μετὰ ἀπὸ αὐτὸν πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν ἡ Εὕα. Ἔτσι τὸν δεύτερο Ἀδάμ, δηλαδὴ τὸν Κύριο, ὅταν ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, κανεὶς ἄνθρωπος δὲν τὸν εἶδε, ἀφοῦ δὲν παρευρισκόταν κανεὶς δικός του καὶ οἱ στρατιῶτες ποὺ φύλαγαν τὸ μνῆμα ταραγμένοι ἀπὸ τὸ φόβο, εἶχαν γίνει σὰν νεκροί.»

Σχολιάζω:
Άρα δεν υπάρχουν μάρτυρες για αυτήν την ίδια τη στιγμή της Αναστάσεως.
Πώς τότε αγιογραφείται αυτή, με τον Χριστό γυμνό ή ημίγυμνο, να πετάγεται από τον τάφο, και να κρατάει μάλιστα και μια σημαία;
Panagiotis Michalopoulos 

2. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Ὅπως ἐγὼ ὑπολογίζω καὶ συνάγω, ἀπὸ ὅλους τοὺς εὐαγγελιστές, πρώτη ἀπ’ ὅλους ἦλθε στὸν τάφο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ Θεοτόκος, ἔχοντας μαζὶ τὴ Μαγδαληνὴ Μαρία. Τὸ συμπεραίνω ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο. Γιατί λέγει, "ἦλθε ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ἡ ἄλλη Μαρία", ποὺ ἦταν ὁπωσδήποτε ἡ Θεομήτωρ…»
Σχολιάζω:
Για να μην υπολογίζετε χωρίς τον ξενοδόχο, διαβάστε και αυτό:
«Ὅταν γίνονταν αὐτά, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κι ἡ Μαρία, ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου, παρακολουθοῦσαν κι ἔβλεπαν ποὺ ἐνταφιάζεται ὁ Ἰησοῦς. Κι ὅταν πέρασε τὸ Σάββατο, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κι ἡ Μαρία, ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου, κι ἡ Σαλώμη ἀγόρασαν ἀρώματα, γιὰ νὰ ’ρθοῦν καὶ νὰ ἀλείψουν τὸν Ἰησοῦ. Καὶ τὴν αὐριανή, ποὺ ἦταν ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, ξεκίνησαν πολὺ πρωὶ κι ἔρχονταν στὸ μνημεῖο, κι ἔφτασαν ἐκεῖ μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου. Κι ἔλεγαν μεταξὺ τους· «Ποιὸς θὰ μᾶς κυλίσει τὴν πέτρα ἀπὸ τὴ θύρα τοῦ μνημείου;». Καὶ καθὼς σήκωσαν τὰ μάτια τους, εἶδαν πὼς ἦταν ἀποκυλισμένη ἡ πέτρα κι ἦταν μία πέτρα πολὺ μεγάλη. Κι ὅταν μπῆκαν στὸ μνημεῖο, εἶδαν ἕνα λευκοφορεμένο νέο νὰ κάθεται στὰ δεξιά, κι ἀπὸ τὸ φόβο τους τὰ ἔχασαν. Κι ὁ νέος τούς λέγει: "Μὴν τρομάζετε καὶ μὴν τὰ χάνετε. Τὸ ξέρω πὼς ζητεῖτε τὸν Ἰησοῦ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ, ποὺ τὸν σταύρωσαν. Ἀναστήθηκε δὲν εἶναι ἐδῶ· νὰ ὁ τόπος ποὺ τὸν ἔβαλαν. Μὰ πηγαίνετε καὶ πέστε στοὺς μαθητές Του καὶ στὸν Πέτρο, πὼς πηγαίνει μπροστὰ ἀπό σᾶς στὴ Γαλιλαία· ἐκεῖ θὰ τὸν δῆτε, καθώς σᾶς τὸ εἶπε".»
Panagiotis Michalopoulos 

3. ΔΙΑΒΑΖΩ: 
Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Καὶ ἔγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ἄγγελος Κυρίου ἦλθε, σήκωσε τὴ μεγάλη πέτρα ἀπὸ τὸ μνημεῖο καὶ κάθισε πάνω της. Ἦταν ἡ μορφή του σὰν ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμά του λευκὸ σὰν χιόνι καὶ ἀπὸ τὸ φόβο τους ταράχθηκαν οἱ φύλακες καὶ ἔγιναν σὰν νεκροί».
Σχολιάζω:
Πού το λέει αυτό ο Ματθαίος;
Panagiotis Michalopoulos 

4. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Νομίζω ὅτι γιὰ τὴ Θεοτόκο ἀνοίχθηκε ὁ ζωηφόρος τάφος…»
Σχολιάζω:
Πολλά… νομίσματα!
Panagiotis Michalopoulos 

5. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Καὶ προφανῶς ὁ εὐαγγελιστὴς αὐτὸς ἄγγελος ἦταν ὁ Γαβριήλ, ποὺ ἀνάφερε τὴν ἀνάσταση δείχνοντας τὸ κενὸ μνημεῖο καὶ λέγοντας στὶς μυροφόρες νὰ τὴν ἀναγγείλουν στοὺς μαθητές.»
Σχολιάζω:
Αυτό, το ότι ήταν ο Γαβριήλ, πού το είδατε; Στον ύπνο σας;
Panagiotis Michalopoulos 

6. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Καὶ τέλος πρώτη ἡ Θεοτόκος ἀναγνώρισε τὸν ἀναστάντα καὶ προσέπεσε στὰ πόδια του καὶ ἔγινε ἀπόστολος πρὸς τοὺς Ἀποστόλους, ὅταν ἐπιστρέφοντας ἐμφανίσθηκε ὁ Ἰησοῦς στὶς μυροφόρες, λέγοντας τό: «Χαὶρετε».»
Σχολιάζω:
Μπορεί και να ήταν η τελευταία, η Θεοτόκος!
Panagiotis Michalopoulos 

7. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας…»
Σχολιάζω:
Δηλαδή πέθανε ο Άδης;

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=303786906725221&id=100012817415463 

Διαβάζω:

Παναγία Ιμβριώτισσα Σαλαμίνος
Εισαγωγική κάρτα
Τόπος διαμονής: Σαλαμίνα (νησί)
Τόπος καταγωγής: Ίμβρος
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012817415463

Ο «φίλος» μου στο facebook, ο χρήστης κ. «Παναγιώτης Τοπαλίδης», πρώην αστυνομικός –συνοδός τότε του πρωθυπουργού Κωστάκη Καραμανλή (φωτο), δεν ήταν σήμερα το πρωί στην εκκλησία… Αλλά την ιδία ώρα, έκατσε και μου έγραψε ένα σχόλιο με το οποίο με ανάκρινε σε ποια… θρησκεία ανήκω, εγώ! Διάβασε μια χθεσινή «σαν σήμερα» ανάρτηση μου που αναδημοσιεύτηκε στη σελίδα μου στο facebook, και ώρα 9 το πρωί σήμερα, την ώρα της θ. λειτουργίας, με σχολίαζε! Ενώ στην «εισαγωγική κάρτα» μου, γράφω καθαρά: «χριστιανός ορθόδοξος». Τι δεν κατάλαβε;

Panagiotis Michalopoulos
29 Απριλίου 2016
Ορθόδοξα βαφτίσια, ρε πούστη… και γυναικεία σάρκα, σε δημόσια θέα! 

(Σχετικό, σε γάμο: Στο γαμήλιο γλέντι, φάτε και τον παπά… Βραστό –με μπόλικο πιλάφι, για να ριζώσει το ζευγάρι! Χα!)
http://xairete.blogspot.gr/2016/04/blog-post_78.html
 

Panagiotis Michalopoulos 
Σχετικό:
(Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009)
Ο αρχιεπίσκοπος, λιβανίζει μια «Παναγία» ντυμένη με μια… κομπινεζόν!..
http://xairete.blogspot.gr/2009/09/blog-post_28.html

Διαβάζω, 

Σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων,... Σχόλιο, στα πιο πάνω:
παναγιωτης τοπαλιδης
30 Απριλίου στις 9:01 π.μ.
Μπορώ να σου κάνω μία ερώτηση...Παναγιώτη....???
Θα ήθελα να σε ρωτήσω σε ποια θρησκεία ανήκεις.
παρακολουθώ τόσο καιρό τα posts ,σου και είμαι μπερδεμένος
..Δεν είμαι προκαταλήμενος...Απλά ρωτάω...
Και θα υπερασπίζομαι το δικαίωμά σου και του καθενός να πιστεύει σε όποιο δόγμα θεωρεί ορθό...

https://www.facebook.com/panagiotis.michalopoulos1/posts/1077957772266901

Διαβάζω:

φωτο προφίλ
παναγιωτης τοπαλιδης
Δούλεψε στην ΕΛ.ΑΣ
Δούλεψε στην εταιρεία Foo
Σπούδασε στο tei thessalonikis
Πήγαινε στο 3ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης
Τόπος διαμονής: Κοζάνη
Τόπος καταγωγής: Κοζάνη
https://www.facebook.com/evilionagro
ΣΧΕΤΙΚΟ:
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016 

Σημερινά σχόλια, σε μια -σαν σήμερα (23 Νοεμβρίου 2014) ανάρτηση μου -στο facebook, (κάποιος φίλος το ανακάλυψε, πριν λίγο και το σχολίασε), και που είχε σαν κύριο θέμα το εξοχικό του γ. Παΐσιου.


ΣΧΕΤΙΚΟ:
Panagiotis Michalopoulos
Ο «φίλος» μου στο facebook, ο χρήστης κ. «Παναγιώτης Τοπαλίδης», πρώην αστυνομικός –συνοδός τότε του πρωθυπουργού Κωστάκη Καραμανλή (φωτο), δεν ήταν σήμερα το πρωί στην εκκλησία…
Αλλά την ιδία ώρα, έκατσε και μου έγραψε ένα σχόλιο με το οποίο με ανάκρινε σε ποια… θρησκεία ανήκω, εγώ!
Διάβασε μια χθεσινή «σαν σήμερα» ανάρτηση μου που αναδημοσιεύτηκε στη σελίδα μου στο facebook, και ώρα 9 το πρωί σήμερα, την ώρα της θ. λειτουργίας, με σχολίαζε! Ενώ στην «εισαγωγική κάρτα» μου, γράφω καθαρά: «χριστιανός ορθόδοξος». Τι δεν κατάλαβε;

https://www.facebook.com/panagiotis.michalopoulos1/posts/1400725743323434?pnref=story

Κυριακή των Μυροφόρων

Panagiotis Michalopoulos 
Διαβάζω:
«Οι μυροφόρες γυναίκες είναι οι πρώτες αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αφού αυτές πήγαν "λίαν πρωί της μιας των σαββάτων" στο μνημείο του Χριστού, το βρήκαν κενό, άκουσαν από τον άγγελο το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως, είδαν τον Αναστάντα Κύριο και πήραν εντολή να μεταφέρουν το αναστάσιμο μήνυμα και στους αποστόλους.»
Σχολιάζω:
Άρα δεν υπάρχουν μάρτυρες για αυτήν την ίδια τη στιγμή της Αναστάσεως. 

Πώς τότε αγιογραφείται αυτή, με τον Χριστό γυμνό ή ημίγυμνο, να πετάγεται από τον τάφο, και να κρατάει μάλιστα και μια σημαία;
Σχετικό: 
Τα μπαλέτα Μπολσόι, παρουσιάζουν…

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Η ζωηφόρος πηγή των υδάτων που ελευθέρωσε ο ήρωας άγιος Γεώργιος στην πάλη του με τον «Δράκο», σώζοντας μάλιστα και την όμορφη βασιλοπούλα… Μας πάει πίσω σε μια άλλη -ελληνική και αυτή, μυθολογική αφήγηση… Με νερά και αυτή, με άλλον ήρωα, και αυτή με όμορφη βασιλοπούλα… Είναι η μάχη του ημίθεου (άγιος εποχής) Ηρακλή, με το φίδι (δράκος εποχής) τον «θεό Αχελώο»… Ερωτοδουλειά, και αυτή… Για χάρη της όμορφης Δηιάνειρας!

Διαβάζω:
Ο χρήστης Παρακαμπύλια Νέα, έγραψε…
(5 ώρες πριν)
Γνωστός είναι ο μύθος της πάλης του Θεού Αχελώου με τον ημίθεο Ηρακλή για χάρη της Δηιάνειρας.
Ο Ηρακλής όταν πήγε στον Άδη συνάντησε τον Μελέαγρο, αδελφό της Δηιάνειρας και γιο του Οινέα. Αυτός του ζήτησε σαν χάρη να παντρευτεί την αδελφή του. Ο ήρωας δεν αθέτησε την υπόσχεση του και πήγε στην Καλυδώνα όπου βασίλευε ο Οινέας.
Εκεί όμως ένας επίμονος μνηστήρας, ο Αχελώος, ζητούσε την κόρη του Οινέα παίρνοντας διάφορες μορφές.
Έγινε μάχη και ο ποτάμιος θεός, παρά τις συνεχείς μεταμορφώσεις του, έχασε. Τότε ο Ηρακλής του απέκοψε το δεξί του κέρατο (έκλεισε τη μία εκβολή του ποταμού) και από το αίμα που έρρευσε γεννήθηκαν οι Σειρήνες. Το κέρατο αυτό δεν το κράτησε ο Ηρακλής. Ο Αχελώος σε αντάλλαγμα του έδωσε το κέρας της Αμάλθειας (το νέο πλούσιο γόνιμο έδαφος) που στην συνέχεια ο ήρωας δώρησε στον Οινέα.
Ο ποταμός-Θεός είχε νικηθεί και ο Ηρακλής νυμφεύθηκε την Δηιάνειρα. 

Βέβαια ο μύθος αυτός και κατά τον Διόδωρο αλλά και τον Στράβωνα ερμηνεύει τις προσπάθειες των αρχαίων εκεί κατοίκων να τιθασεύσουν την ορμή του ποταμού (κέρας) περιφράσσοντάς τον με μεγάλα έργα (μεταμορφώσεις ποταμού) και να τον μετατρέψουν σε γόνιμο ποταμό (γάμος του Ηρακλή).
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1380645578863583&set=a.1379176609010480.1073741827.100007544617547&type=3&theater
Σχετικό:
Δράκο όμως σκότωσε, και, ο θεός Αχελώος! 
Παρόμοια ιστορία με την αρχαία κόρη, τη νύμφη Δάφνη, καπαρώσαμε τελικά και εμείς… 
Εδώ, στην Ελλάδα των ελλήνων χριστιανών πλέον…
Με την αγία Θεοδώρα (νύμφη Χριστού, αυτή), στο χωριό Βάστα Αρκαδίας. 
Και αυτή μεταμορφώθηκε σε δέντρο, και το εκκλησάκι της είναι κτισμένο πάνω σε ένα ποταμάκι! 
ΣΧΕΤΙΚA:

2017. Εορτασμός της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον ελληνισμό του Σίδνεϊ: Αλλά πού αλλού –στο πλάι, κοιτάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ; Πού αλλού -εκτός από μπροστά του, από την κατάθεση ανθέων;

https://www.facebook.com/kosmosnewspaper/photos/a.471761836488083.1073741860.113015695696034/471769466487320/?type=3&theater
ΔΙΑΒΑΖΩ:
25η Μαρτίου 2017
O Kosmos / Greek - Australian Newspaper, δημοσιευσε…
(Άλμπουμ με 285 φωτογραφίες)
Λαμπρός εορτασμός της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον ελληνισμό του Σίδνεϊ.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού και το Κενοτάφιο του Μάρτιν Πλέις όπου εψάλη επιμνημόσυνη δέηση από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απολλωνιάδος Σεραφείμ και συνεχίστηκαν στον περιβάλλοντα χώρο της Όπερας του Σίδνεϊ όπου κατέληξε η παρέλαση των μαθητών και ολοκληρώθηκε το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

https://www.facebook.com/pg/kosmosnewspaper/photos/?tab=album&album_id=471761836488083

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Ευαγγελίστρια, ή Ευαγγελισμένη;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ο χρήστης Ναός Ευαγγελίστριας ενημέρωσε την εικόνα του προφίλ του.
ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Panagiotis Michalopoulos 

Ευαγγελίστρια, ή Ευαγγελισμένη;
https://www.facebook.com/542989652533643/photos/a.542989705866971.1073741825.542989652533643/542989725866969/?type=3&theater

Έτσι αναστήθηκε ο Χριστός; Με ένα σεντόνι πρόχειρα και βιαστικά μισοριγμένο επάνω του; Και κρατούσε και μια σημαία; Και είχε και έναν άγγελο για βοηθό, ίσως για να του ανοίξει την πόρτα του τάφου; Και ευλογούσε με το κωλοδάχτυλο σαν έλληνας παπάς; Τι καρναβάλι είναι αυτό βρε παιδιά;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Mary Kavvousanaki
1 ώρα πριν 
ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Panagiotis Michalopoulos  
Έτσι αναστήθηκε ο Χριστός; 
Με ένα σεντόνι πρόχειρα και βιαστικά μισοριγμένο επάνω του; 
Και κρατούσε και μια σημαία; 
Και είχε και έναν άγγελο για βοηθό, ίσως για να του ανοίξει την πόρτα του τάφου; 
Και ευλογούσε με το κωλοδάχτυλο σαν έλληνας παπάς; 
Τι καρναβάλι είναι αυτό βρε παιδιά;
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880034958804541&set=a.640825722725467.1073741828.100003941357503&type=3&theater

Διαβάζω:
Mary Kavvousanaki
Εισαγωγική κάρτα
Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τόπος διαμονής: Αθήνα
Τόπος καταγωγής: Ιεράπετρα
https://www.facebook.com/mary.kavvousanaki
ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, είπε...
Σε ποιό από τα τέσσερα Ευαγγέλια υπάρχει αυτή η περιγραφή; Σε κανένα. Ούτε στα απόκρυφα υπάρχει τέτοιο γεγονός. 

Στο απόκρυφο ευαγγέλιο του Πέτρου υπάρχει μια περιγραφή (10.38) που είναι διαφορετή: Οι στρατιώτες είδαν την Ανάσταση και το κύλισμα του λίθου, ενώ δύο άγγελοι υποβάσταζαν τον Χριστό και πίσω ακολουθούσε ένας σταυρός. Ακούστηκε μια ουράνια φωνή "Κήρυξες στους κοιμωμένους;" και ο σταυρός απαντάει "Ναι". Και οι τρεις είχαν πανήψυλες φιγούρες. Δεν μιλάει για σεντόνια και άλλα τέτοια. Τώρα, το πως βρέθηκαν όλα αυτά, μόνο ένας Πάπας ξέρει.
P. MICHALOPOULOS είπε...
Το σεντόνι αυτό, έχει μια ολόκληρη ιστορία στις αγιογραφίες…. Από την Σταύρωση, μέχρι και την Ανάσταση. Έχει να πούμε «την τιμητική του», έτσι όπως με τόση μανία και επιμονή το παρουσιάζουν οι διάφοροι ζωγράφοι… 

1. Δείχνουν αρχικά στις εικόνες, την αποκαθήλωση με τον Χριστό τυλιγμένο σε ένα σεντόνι, κάτι που συμβαίνει σε αναπαράσταση, και στην σχετική τελετή της αποκαθήλωσης στις εκκλησίες, το πρωί της Μ. Παρασκευής. Μάλιστα, τυλίγουν τον Εσταυρωμένο με τα χέρια εκτεταμένα, έτσι όπως –σαν κόντρα πλακέ ζωγραφισμένο, τον ξεβίδωσαν από τον Σταυρό!
(Κάτι που σατίρισε και το «Ράδιο Αρβύλα», στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, στην πρώτη μετά το Πάσχα εκπομπή του, την περασμένη Δευτέρα: Έδειξαν στην αρχή από πίσω τον παπά, να περιφέρει –κρατώντας τον ψηλά τον τυλιγμένο Χριστό, και μετά όταν γύρισε προς την κάμερα, οι πλακατζήδες της Αρβύλας, έκαναν την επέμβαση τους, και έδειξαν την γνωστή φωτο με το… φάντασμα που αιωρείται ψηλά και απειλεί!)
 2. Δείχνουν μετά οι αγιογράφοι και έναν Σταυρό άδειο, αλλά με ένα σεντόνι να κρέμεται απλωμένο επάνω του! Υποτίθεται ότι ήταν το προηγούμενο σεντόνι, αυτό της Αποκαθήλωσης, που επέστρεψε εκεί (μετά το σαβάνωμα του Χριστού και την ταφή του), …έτσι για ντεκόρ! 
3. Δείχνουν μετά την Ανάσταση, και τον άδειο τάφο. Πάνω στο νεκροκρέβατο, είναι άτακτα απλωμένο ένα σεντόνι, φαρδύ πλατύ, που κρέμεται μέχρι το πάτωμα. Υποτίθεται ότι είναι το σάβανο του Χριστού, το οποίο άφησε εκεί -φεύγοντας βιαστικά, και δεν πρόλαβε να το ταχτοποιήσει κάπως πιο νοικοκυρεμένα! Το ευαγγέλιο όμως μιλάει για «οθόνια», για σαβάνα -λουρίδες προφανώς, που ο Χριστός τα έβγαλε –αν και κολλημένα επάνω του, όπως βγάζει ένα φίδι το πουκάμισο του όταν το αλλάζει… Σαβάνα, επιμελώς ταχτοποιημένα στην άκρη του νεκροκρέβατου. Αυτά, αν θυμάμαι καλά!
4. Και τέλος, δείχνουν πάλι με ένα σεντόνι τον Χριστό να βγαίνει από τον τάφο! Υποτίθεται ότι είναι ένα μέρος από το σάβανο του, που είναι άλλοτε άσπρο και άλλοτε κόκκινο (από το αίμα του μάλλον), το οποίο ανεμίζει στον αέρα, μαζί με τη σημαία, και το οποίο σάβανο είναι επιμελώς ατημέλητο ριγμένο επάνω του (σχέδιο «ασύμμετρο» λέγεται το φόρεμα αυτό στις γυναίκες), ώστε να επιδεικνύεται έτσι το δεξί στήθος του Χριστού, το πληγωμένο από την λόγχη του στρατιώτη όταν ο Χριστός είχε πεθάνει στον Σταυρό.
 ΕΔΩ, ΧΩΡΙΣ ΣΕΝΤΟΝΙ.
ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:
Mary Kavvousanaki
28/4, ώρα 7.30 π.μ.
Χριστος Ανεστη!!!!

Mari Terrie 
Αληθως Ανεστη ο Κύριος!!!
Stefanos Orfanidis 
Αληθώς ο κύριος
Panagiotis Michalopoulos

Ποιος την είδε την Ανάσταση –τι ώρα έγινε και πώς, ώστε να μπορεί να την περιγράψει επακριβώς, ώστε και εμείς μετά να μπορούμε να την αγιογραφήσουμε έτσι όπως αυτή έγινε; Κανείς! Τον Αναστημένο Κύριο, ναι! 
Η ίδια η Ανάσταση (τότε) έγινε αθόρυβη –κρυφή, και μυστική, χωρίς βαρελότα και τρακατρούκες και βεγγαλικά και ρουκετοπόλεμο! 
Επομένως, βλασφημούν την Ανάσταση όσοι αυθαιρετούν, όσοι την ζωγραφίζουν πλαστή, με τη φαντασία τους! Κάνουν πλαστή, ακόμα και αυτήν την αλήθεια της ορθοδοξίας! Οι καραγκιόζηδες!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880469132094457&set=a.640825722725467.1073741828.100003941357503&type=3&theater

Πότε και ποιος τον ανακήρυξε άγιο τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ο Ρωμανός Ρωμανός πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
1 ώρα πριν

(Florence, Αριζόνα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
Τα λείψανά του Αγίου Ιωσήφ τού Ησυχαστου και τού Αγίου Παντελεήμονα.
Βοήθεια μάς.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210762345727722&set=pcb.10210762347367763&type=3&theater
ΣΧΟΛΙΑΖΩ:

Panagiotis Michalopoulos 
Πότε και ποιος τον ανακήρυξε άγιο τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή; 
Ο Φούφουτος, φέτος;
https://www.facebook.com/aristottelos/posts/10210762347367763

ΔΙΑΒΑΖΩ:
φωτο, προφίλ.
Ρωμανός Ρωμανός
Priest στην εταιρεία Annunciation Greek Orthodox Church of North Miami
Δούλεψε στην εταιρεία ‎صاحب محل‎
Δούλεψε στην εταιρεία tourism
Σπούδασε στο Theological University of Thesalonika
Πήγαινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
https://www.facebook.com/aristottelos

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Περίπτωση, περιπτωσάρα… Ενός άλλου μακαρίτη κωλό-παπα… Του υποψήφιου για άγιος, γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη… Σχετικά με ένα παραλίγο θαύμα του, που δεν συνέβη τελικά… Στη Μονή του Όσιου Δαυίδ, στην Εύβοια… Σεπτέμβριος του 1997. Ο παπά-Ιάκωβος, κάλεσε τις κάμερες, για να κάνει μια νέα επίδειξη… Θα προσευχόταν στον όσιο, και θα κατάφερνε ώστε το χαλάκι πάνω στο οποίο είχε γονατίσει, να σηκωνόταν -σαν ιπτάμενο χάλι, με αυτόν επάνω! Δεν πέτυχε όμως το κόλπο! (Με αυτό, θυμήθηκα και που στα νιάτα μου, τεταρτοετής σπουδαστής ακόμα -Εργοδηγός μηχανολόγος Σιβιτανιδείου, και πρωτάρης Κατηχητής στον Εσταυρωμένο στο Αιγάλεω, στην ώρα της ψυχαγωγίας στο Κατηχητικό μου, είχα υποσχεθεί μια μέρα, ένα νέο κόλπο στα παιδιά για την ερχόμενη Κυριακή. Ότι θα περπατούσα επιτυχώς επάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί! Χα!)

Διαβάζω:
Ο Kostas Pappas πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
10 ώρες πριν

Καλημέρα σας! Ξεκινάμε και σήμερα, και εμείς! Παίρνουμε τη βαρκούλα του «χαίρετε», και πάμε για νέα ψαριά… Γιαλό –γιαλό! Χαλαρά, χαλαρά, και με καλό καιρό! Χαίρετε! (και οι πιο πρόσφατες αλιεύσεις μας με δίχτυ του ιστολογίου «χαίρετε», ήταν…)

Ποιος λοιπόν ήταν εκεί και είδε τον Χριστό να ανασταίνεται σε τέτοια καρναβαλική φάση, και μάλιστα να ευλογεί με εκείνο το κωλοδάχτυλο όπως ευλογούν οι Έλληνες παπάδες; Ε;


Υπάρχει σελίδα στο facebook, με τίτλο «Ο Χριστός και η Παναγία σου»… Mε κεκαλυμμένη βλασφημία δηλαδή, που παραπέμπει στο: «…τον Χριστό σου, και την Παναγία σου!». Σελίδα, που φυσικά είναι συνεπής με τους όρους της κοινότητας αυτής. Διότι ακόμα και το γυμνό στις φωτο της σελίδας αυτής, είναι κάπως καλυμμένο (δεν φαίνονται γυναικείες θηλές, ούτε και τρίχωμα αιδοίου), και έτσι δεν κινδυνεύει να της διαγραφεί καμιά! (Εμένα πάντως, μου διέγραψαν φωτογραφία βάφτισης διότι το μωρό ήταν… γυμνό!)


Έγινε σήμερα η κηδεία του Στάθη Ψάλτη, στο νεκροταφείο Ζωγράφου, με δημόσια δαπάνη από τον Δήμο Ζωγράφου. Στο βίντεο, φαίνεται η έξοδος του πολυτελούς φερέτρου από το ναό, όπου του έψαλαν την σχετική ακολουθία, και η πορεία προς τον τάφο. Είδαμε, ότι ΔΕΝ προπορευόταν ο Σταυρός, αλλά… η φωτογραφία του ηθοποιού –κάτι σαν λιτανεία… ιερής εικόνας! Ακολουθούσαν δε, ένας λουλούδινος σταυρός, έναν κανονικός του ναού, μαζί με ένα εξαπτέρυγο, και τέλος ο παπάς!


Ο ιερός αριθμός 7, και οι συμπτώσεις για το τέλος της ζωής, δυο κωμικών «αγίων γερόντων», του σύγχρονου ελληνικού σινεμά…


Πάει και φέτος, και αυτή η γιορτή -με τον άγιο Γεώργιο! Του χρόνου πάλι –να είμαστε καλά, για να τα ξαναπούμε τα… «κάλαντα» του!


Σελίδα «Buddhism in The World»: φωτο προφίλ


Τι είναι αυτή η ιστορία με το δράκο που σκοτώνει ο άγιος Γεώργιος; Πραγματική ή αλληγορική;


Striptize… retro!


Καλημέρα, καλή Κυριακή, και… («φτιάξτο, μόνος σου!»)


Παραμονή της γιορτής τους; (της 21ης Απριλίου;)


Γιορτάζει, και ο φίλος μας ο Καραγκιόζης, σήμερα! Χρόνια του, πολλά!


Μέγα σχίσμα –σωστή τριχοτόμηση της τρίχας, έχει δημιουργηθεί, ανάμεσα στους απανταχού ελληνορθόδοξους χριστιανούς -λάτρεις του «αγίου φωτός» της Ιερουσαλήμ. Δεν έχουν ακόμα αποφασίσει από πού βγαίνει τελικά –κάθε χρόνο, και το παίρνει ο πατριάρχης. 1. Από κάποια σχισμή κολώνας; 2. Πηγάζει από τα έγκατα της γης, κάτω από τον τάφο του Χριστού; 3. Ή κατεβαίνει από τον ουρανό και έρχεται τσιφ στον τάφο;


Ο χρήστης (με την καλή έννοια) με όνομα προφίλ «Το φυλακτο του θαυματουργου ταξιαρχη του μανταμαδου», εκλιπαρεί για ένα… «like»!..


ΘΑΥΜΑ -ΘΑΥΜΑ: «Πενταπόσταγμα»… μαλακίας -ενημέρωσης!


Μετά τον σκ/γέροντα Παΐσιο, αγιοποιείται τώρα, και, ο ηθοποιός Στάθης Ψάλτης (πέθανε χθες), που ήταν καταπληκτικός και στο ρόλο της σκ/γερόντισσας στο θέατρο και στις βιντεοταινίες του. Παραλίγο δε, να πρωταγωνιστήσει –επί αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου, σε έργο με τίτλο «Ιωάννης ο Πρόδομος ο Βαπτιστής και Νηστευτής» με προβλεπόμενη χορηγία της Εκκλησίας, αλλά –όπως λένε, αντέδρασε τότε ο Πρωτοσύγκελος κ. Θωμάς!


BLOGxairete: Είμαστε καλά, και συνεχίζουμε... (καλημέρα, καλό σαββατοκύριακο!)

Ποιος λοιπόν ήταν εκεί και είδε τον Χριστό να ανασταίνεται σε τέτοια καρναβαλική φάση, και μάλιστα να ευλογεί με εκείνο το κωλοδάχτυλο όπως ευλογούν οι Έλληνες παπάδες; Ε;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Nikos Melidis
20 ώρες πριν
Χριστός Ανέστη!!!

ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos 
ΕΤΣΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ; 
ΜΕ ΣΕΝΤΟΝΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ;
Αυγούστα-Ιουλία Λούκα 
Αθεϊσμός, ιδεολογίες, ψεύτικες θρησκείες, προσπαθούν να σβήσουν από το χάρτη της ιστορίας την Ανάσταση του Χριστού. 
Δεν τα κατάφεραν, ούτε θα τα καταφέρουν. 
Αναστήθηκε.
Panagiotis Michalopoulos 
ΕΤΣΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ; 
ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΖΑΒΑΛΟΥ; 
ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΣΤΑΝΤΑΝΕ;
George Dervos 
Οι έχοντες οφθαλμούς, τον είδαν να ανασταίνεται!
Panagiotis Michalopoulos
Οι έχοντες οφθαλμούς;
Ξενυχτούσαν κάποιοι για να απαθανατίσουν το γεγονός; 
Ήξεραν τι ώρα θα γίνει η ανάσταση, και ήταν ακριβώς εκεί τη στιγμή αυτή; 
Και τι ώρα έγινε τελικά; 
Και τι είδαν; Τον Χριστό με σεντόνι και μια σημαία; 
Και ποιοι; 
Οι μαθητές που έτρεμαν από φόβο, και ήταν κλεισμένοι στο υπερώο; 
Ούτε καν η Παναγία δεν περίμενε ανάσταση, και γι αυτό θρηνούσε και ξεμαλλιαζόταν από απελπισία για το θάνατο του γιου της! 
Ποιος λοιπόν ήταν εκεί και είδε τον Χριστό να ανασταίνεται σε τέτοια καρναβαλική φάση, και μάλιστα να ευλογεί με εκείνο το κωλοδάχτυλο όπως ευλογούν οι Έλληνες παπάδες; Ε;
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075264685950588&set=a.217847475025651.65122.100004012007833&type=3&theater

ΣΧΕΤΙΚΟ:
Ελλάδα Παναγιά Εικόνες
17 Απριλίου   

Unique original religious painting in world. 
Masterpiece 17 th century.
Μοναδικές πρωτότυπες αγιογραφίες στο κόσμο. 

Αριστούργημα του 17 ου αιώνα.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=170966153425943&set=a.112629205926305.1073741827.100015376775942&type=3&theater
Διαβάζω: 
Ελλάδα Παναγιά Εικόνες 
Εισαγωγική κάρτα ΕΛΛΆΔΑ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ 
GREECE -- MOUNT ATHOS -- ICON -- UNIQUE 
Τόπος καταγωγής: Αθήνα 
https://www.facebook.com/aleksandar.gianis

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Έγινε σήμερα η κηδεία του Στάθη Ψάλτη, στο νεκροταφείο Ζωγράφου, με δημόσια δαπάνη από τον Δήμο Ζωγράφου. Στο βίντεο, φαίνεται η έξοδος του πολυτελούς φερέτρου από το ναό, όπου του έψαλαν την σχετική ακολουθία, και η πορεία προς τον τάφο. Είδαμε, ότι ΔΕΝ προπορευόταν ο Σταυρός, αλλά… η φωτογραφία του ηθοποιού –κάτι σαν λιτανεία… ιερής εικόνας! Ακολουθούσαν δε, ένας λουλούδινος σταυρός, έναν κανονικός του ναού, μαζί με ένα εξαπτέρυγο, και τέλος ο παπάς!


https://www.youtube.com/watch?v=AWPVl9bOy-U

Ο ιερός αριθμός 7, και οι συμπτώσεις για το τέλος της ζωής, δυο κωμικών «αγίων γερόντων», του σύγχρονου ελληνικού σινεμά…

Όπως μαθαίνω…
 
1. Ο Σωτήρης Μουστάκας, πέθανε στις 4 Ιουνίου του 2007.
Ο Μουστάκας, δεν πρόλαβε να δει την τελευταία κινηματογραφική ταινία του (φωτο) να βγαίνει στους κινηματογράφους, καθώς έκανε πρεμιέρα στις 18 Οκτωβρίου 2007!
 

2. Ο Στάθης Ψάλτης πέθανε στις 21 Απριλίου 2017.
Τελευταία κινηματογραφική ταινία που έπαιξε ήταν η βιογραφική «Νίκος Καζαντζάκης» του Γιάννη Σμαραγδή όπου υποδυόταν τον ηγούμενο της Μονής Σινά (φωτο).
Ο Ψάλτης δεν πρόλαβε να δει την ταινία να βγαίνει στους κινηματογράφους καθώς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Νοέμβριο του 2017.

Πάει και φέτος, και αυτή η γιορτή -με τον άγιο Γεώργιο! Του χρόνου πάλι –να είμαστε καλά, για να τα ξαναπούμε τα… «κάλαντα» του!

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Σήμερα λοιπόν (23/4) δεν γιορτάζει ο Άη Γιώργης ο Δρακοφονιάς.

Σήμερα γιορτάζει ο Μαρντούκ που σκοτώνει τη δράκαινα Τιαμάτ στους Σουμέριους.
Σήμερα γιορτάζει ο Ρα που σκότωνε κάθε πρωΐ τον Άποφι,δράκοντα του σκότους στην Αίγυπτο.
Σήμερα,ο Περσέας που σκοτώνει το δράκο και σώζει την Ανδρομέδα.
...Ο Ηρακλής που σκοτώνει τη Λερναία Ύδρα.
...Ο Ιάσονας που σκότωσε το δράκο που φύλαγε το Δέρας.
...Ο Ηρακλής, ξανά, που σκότωσε το δράκο που φυλούσε τα μήλα των Εσπερίδων.
...Ο Κάδμος που σκότωσε το Δράκο που φύλαγε την Αρεία Πηγή.
...Ο Δίας που φυλάκισε τον δράκοντα Τυφώνα κάτω απ την Αίτνα.
...Ο Απόλλωνας που σκότωσε τον Πύθωνα στους Δελφούς.
Κι ο Νιμπελούγκεν σήμερα που σκότωσε το δράκο και πήρε το θησαυρό.
Δράκοι παντού στο κόσμο, στο Μεξικό, στη Νέα Ζηλανδία, στην Δυτική Αφρική, στο Βόρνεο, στη Κίνα. 
Στην Ανατολή ο δράκος είναι όμορφος, φιλικός, γεμάτος θετική ενέργεια. Στη Δύση είναι χθόνια θεότητα, κατα-χθόνιος, πηγή δεινών, αρνητική ενέργεια.
ΠΗΓΗ 

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Ο Άι Γιώργης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δοκίμασε LSD ???

http://xairete.blogspot.gr/2015/04/lsd.html

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Τι είναι αυτή η ιστορία με το δράκο που σκοτώνει ο άγιος Γεώργιος; Πραγματική ή αλληγορική;


ΣΧΟΛΙΑ:
stavroula είπε...
Κατι τέτοιες χρονιάρες μερες σε σκέφτομαι... :D

Καλη συνεχεια Καλη εβδομαδα!
(24 Απριλίου 2017 - 12:44 π.μ.)
 

P. MICHALOPOULOS είπε...
Η αλήθεια είναι ότι ασχοληθήκαμε πολύ, με το θέμα αυτό. Όλο το χρόνο βέβαια μας δίνουν αφορμές, οι διάφορες αναρτήσεις φίλων με αγιογραφίες κλπ. Αλλά και ανήμερα της γιορτής, οι προκλήσεις για απάντηση είναι πολλές και μεγάλες.

Έτσι βρήκα χθες την ευκαιρία, να απαντήσω στο facebook, σε εκατοντάδες αναρτήσεις, μπορεί και σε πάνω από χίλιες, και είχα μόνο 5 ή 6 διαγραφές μου –από «φίλους» σαν αντίδραση τους. Είχα και έναν ήπιο διάλογο, είχα και έναν πιο έντονο, είχα και πολλά like!
Βέβαια, επωφελήθηκα και από τα αναμνηστικά, τα «σαν σήμερα» του facebook, και αναδημοσίευσα στον «τοίχο» μου, στο «χρονολόγιο» μου, περί τις δεκαπέντε περίπου σχετικές αναρτήσεις μου τα τελευταία 6 χρόνια που είμαι μέλος.
Χαμός!
Καλή συνέχεια Καλή εβδομάδα και σε εσάς, Σταυρούλα! :D
(24 Απριλίου 2017 - 5:05 π.μ.)
http://xairete.blogspot.gr/2017/04/blog-post_51.html

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Σελίδα «Buddhism in The World»: φωτο προφίλ

ΔΙΑΒΑΖΩ:
https://www.facebook.com/TheBuddhismWorld/photos/a.120917204674150.20208.120913841341153/1158061174293076/?type=1&theater
https://www.facebook.com/TheBuddhismWorld/photos/a.318322351600300.66434.120913841341153/1203508179748375/?type=3&theater
 https://www.facebook.com/TheBuddhismWorld/photos/a.318322351600300.66434.120913841341153/1153909188041608/?type=3&theater
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139570016567373&set=p.139570016567373&type=3&theater 
Σχετικό: 
Και τις εικόνες οι χριστιανοί, τις κλέψαμε από την κιναιδική βουδιστική λατρεία… 
Μαζί βέβαια με τα κεριά, τα καντήλια και τα λιβάνια… 
Μαζί με τα φωτοστέφανα, τα τάματα, τα κομποσκοίνια και την προσκύνηση… 
Μαζί με το ανατολίτικο χειροφίλημα, το κωλοδάχτυλο ευλογίας του Βούδα, τα ανθοστολισμένα κουβούκλια και τις ομπρέλες στις λιτανείες 

Τι είναι αυτή η ιστορία με το δράκο που σκοτώνει ο άγιος Γεώργιος; Πραγματική ή αλληγορική;

Panagiotis Michalopoulos https://www.facebook.com/panagiotis.michalopoulos1/posts/878225762240104?pnref=story

Panagiotis Michalopoulos
Τι είναι αυτή η ιστορία με το δράκο που σκοτώνει ο άγιος Γεώργιος; Πραγματική ή αλληγορική;

Ελενη Λουλούδη 
1 ώρα πριν

Ο μύθος
Το αξιοσημείωτο στην όλη ιστορία είναι ότι την ιδιότητα του δρακοντοκτόνου ο άγιος την αποκτά μόλις τον εντέκατο αιώνα, και όχι ενωρίτερα. Οι παλαιότερες παραστάσεις του αγίου τον εικονίζουν ως αξιωματούχο, ούτε καν οπλισμένο. Το ίδιο ισχύει και για τον Άγιο Δημήτριο. 

Γράφει σχετικά η αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης, Μαρία Βασιλάκη:
«Οι κατ’ εξοχήν δρακοντοκτόνοι άγιοι στην Ανατολική Εκκλησία ήταν οι δυο Θεόδωροι, ο Τήρων και ο Στρατηλάτης.” [Τυπικός πρέπει να θεωρηθεί ο όρκος των Ακριτών, όπως διασώζεται στα γραπτά έπη. “Μα τον Άγιον Θεόδωρον τον Μέγαν Απελάτην”] “Η παλαιότερη παράσταση με τον Γεώργιο του έκτου αιώνα τον δείχνει ως αξιωματούχο, δηλαδή με την επίσημη και όχι με τη στρατιωτική του στολή. Δεν γνωρίζω για παράσταση του ένατου αιώνα. 

Πάντως, μόλις τον ενδέκατο εμφανίζεται ως δρακοντοκτόνος. Πως και γιατί αντικαταστάθηκαν οι Θεόδωροι από τον Γεώργιο είναι ένα ζητούμενο».
Μάλιστα, οι αρχαιότερες εικόνες του Αγίου αυτού του τύπου δεν τον δείχνουν καν δρακοντοκτόνο, αλλά φιδοκτόνο. (Δράκων = φίδι στα αρχαία Ελληνικά)

Το γεγονός πάντως δεν είναι άσχετο και με το ότι τον ενδέκατο αιώνα το Βυζάντιο βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Είναι πιθανό η λατρεία του Αγίου να μεταλλάχθηκε λόγω Δυτικής επιρροής (όπως ισχυρίζονται αρκετοί λαογράφοι) Άλλωστε, αυτή η μετάλλαξη της λατρείας του Αγίου ήταν διεθνής, υιοθετήθηκε ακόμα και από τους Μουσουλμάνους, και δεν ξέρουμε πως ξεκίνησε.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832333917087892&set=a.1437637039890917.1073741826.100009339058715&type=3&theater


ΣΧΕΤΙΚΟ: 
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

1. Ο Βελλεροφόντης και η Χίμαιρα… 2. Ο Μ. Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι… 3. Ο άγιος Γεώργιος και ο δράκος…