Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Νίκος Σωτηρόπουλος: Ένας γίγαντας της θεολογίας

Νίκος Σωτηρόπουλος: Ένας γίγαντας της θεολογίας


ΔΙΑΒΑΖΩ:

Ἀφορισμός θεολόγου (Επιστολή στον Ορθόδοξο Τύπο)

Κύριε Διευθυντά,

῾Ο μυθικὸς Κρόνος ἔτρωγε τὰ παιδιά του καὶ ἡ λεγομένη «Μείζων καὶ ῾Υπερτελὴς Σύνοδος» τοῦ Φαναρίου ἀφόρισε, ὄχι κανένα αἱρετικό, ἀλλὰ τὸν ὑψιπέτη ἀετὸ τῆς Θεολογίας, θεολόγο καὶ φιλόλογο κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

῾Η ἐν λόγῳ ἐνέργεια προκάλεσε,ὅπως ἦταν φυσικό, θλίψη, ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση στὸν πιστὸ ᾿Ορθόδοξο λαό, γιατὶ ἔγινε χωρὶς ἀπαγγελία συγκεκριμένης κατηγορίας, χωρὶς κλήση σὲ ἀπολογία καὶ χωρὶς κοινοποίηση τῆς ἀποφάσεως στὸν ἴδιο. Εἶναι μιὰ καταδίκη χωρὶς δίκη!… Εἶναι ἀπορίας ἄξιο ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος τοῦ Φαναρίου δὲν ἔλαβε ὑπόψη της τὰ τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου «ΜΗΔΕΝΑ ΔΙΚΑΖΕΙΝ ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΝ» καὶ «ΑΠΟΝΤΑ ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ».

᾿Επὶ 18 ἔτη μέχρι σήμερα ὁ ἀφορισμὸς παραμένει, καίτοι ἡ ἀδικία εἶναι κραυγαλέα καὶ πολλὰ ἄρθρα καὶ σχόλια ἐγράφησαν ὑπὲρ τοῦ κ. Σωτηροπούλου καὶ ἐναντίον τοῦ ἀδίκου καὶ ἀντικανονικοῦ ἀφορισμοῦ.

Εἶναι γνωστὴ στὸν ῾Ελληνικὸ λαὸ ἡ λαμπρὴ θεολογικὴ συγκρότηση τοῦ κ. Ν. Σωτηροπούλου, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ εἶχε ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ πανεπιστημιακὴ σταδιοδρομία, προτίμησε τὸ «λάθε βιώσας» καὶ ἀφιέρωσε ἀνιδιοτελῶς τὸν ἑαυτό του στὴν ἱεραποστολή. ᾿Επὶ 50 ἔτη κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο, περιοδεύει δὲ στὸ ᾿Εσωτερικὸ καὶ στὸ ᾿Εξωτερικὸ (Κύπρο, Γερμανία, Καναδᾶ, Η.Π.Α, Αὐστραλία), ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν ᾿Ορθοδοξία.

῎Ηδη εἶναι καιρὸς νὰ λυθεῖ ὁ ἄδικος αὐτὸς ἀφορισμός, ὁ ὁποῖος κατὰ τοὺς λόγους ἀειμνήστου Ἱεράρχη τῆς ῾Ελλαδικῆς ᾿Εκκλησίας «εἶναι μιὰ ὑπόθεση, ἡ ὁποία προκαλεῖ πολλὴ ἐντροπή».

Παναγιώτης Ε. Πυρομάλλης
Συντ. Διευθυντὴς Γυμνασίου

«Ορθόδοξος Τύπος», 18/03/2011
ΠΗΓΗ:
http://jesusblock7.blogspot.com/

[Ορθόδοξος+Τύπος.gif] 

Αυτοί οι μασκαράδες, αφόρισαν τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο! 
Φτύστε τους να μη τους ματιάσετε!

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η ίδια η Σύνοδος που είπε "μηδένα δικάζειν αναπολόγητον", η ίδια δίκασε τον Αλεξανδρείας Διόσκορο, αναπολόγητο (κατά τον άγιο Νεκτάριο):

Ο απεσταλμένος του Λέοντα, επίσκοπος Πασχαλίνος απευθυνόμενος προς την Σύνοδο της Χαλκηδόνας ανέφερε: «Του Μακαριωτάτου και Αποστολικού επισκόπου των Ρωμαίων πόλεως κεφαλής υπάρχοντος πασών των Εκκλησιών, προστάξεις έχομεν, εν αις κατηξίωσε διαλαλήσαι, όπως Διόσκορος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας μη συγκαθεσθή εν τω συνεδρίω…..», σε ερώτημα δε των συνέδρων, γιατί αυτός ο αποκλεισμός, ο άλλος παπικός επίσκοπος Λουκίνσιος αποκρίθηκε: «….. σύνοδον ποιήσαι επιτροπής δίχα του Αποστολικού θρόνου…..», ο δε επίσκοπος Πασχαλίνος πρόσθεσε: «Ημείς υπεναντίον των προσταγμάτων του μακαριωτάτου και Αποστολικού επισκόπου και χειρίζοντος τον Αποστολικόν θρόνον, ελθείν ου δυνάμεθα, ούτε μη υπεναντίον των εκκλησιαστικών κανόνων ή πατρικών παραδόσεων». Ο άγιος Νεκτάριος, πάνω στα ανωτέρω παρατηρεί: «Τοιαύτη υπήρξεν η γλώσσα και η συμπεριφορά των λεγάτων του Πάπα Λέοντος του αγίου. δύναται πας τις να φαντασθή την γλώσσαν των μη φερόντων το προσόν του αγίου! Ο Θεός να φυλάξη την Εκκλησίαν» και παρακάτω διερωτάται, γιατί οι πατέρες έδειξαν τέτοια ανοχή, γιατί ανέχθηκαν τέτοια ψέματα, δίνει ο ίδιος την απάντηση: «επιβάλλουσα ανάγκη έθετο φυλακήν τοις στόμασιν αυτών….. η φρόνησις απήτει την ανοχήν χάριν της πίστεως και τούτο εποίησαν οι μακάριοι πατέρες», δηλ. μπροστά στον κίνδυνο της διάσπασης για θέματα πίστεως, υποκύπτουμε στο πρωτείο διαποίμανσης της Εκκλησίας υπό του πάπα Ρώμης! Σημειώνεται, ότι επειδή οι παπικοί λεγάτοι αρνήθηκαν να υπογράψουν τον κη΄ κανόνα της Συνόδου, περί των ίσων πρεσβείων τιμής του Κων/πόλεως μετά του Ρώμης, η Σύνοδος απέστειλε επιστολή προς τον Λέοντα, με την οποίαν του ζητούσε να τον υπογράψει. Ο πάπας Λέων με απαντητική του επιστολή αρνήθηκε να υπογράψει τον κανόνα (αγίου Νεκταρίου, Τα αίτια του Σχίσματος, τ. Α΄, σελ. 149-154).

ΙΚ

Ανώνυμος είπε...

Καλά οι φασιτο-χριστιανικές σελίδες των λεγόμενων χριστιανικών οργανώσεων…
Καλά αυτές να υποστηρίζουν τις αδελφές ψυχές τους…
Αλλά όχι, και, το χαίρετε, έστω και από λύπηση για τον θεολόγο αυτό!
Το χαίρετε, που έχει ξεσκεπάσει τις οργανώσεις αυτές, το χαίρετε που έχει καταγγείλει την εκκλησία του κώλου…

Αλλά και ο παραπονούμενος θεολόγος του Καντιώτη γιατί στενοχωριέται από έναν άκυρο υποτίθεται αφορισμό, από μια οικουμενιστική φιγούρα (κάτι ανάμεσα σε Νασταρδίν Χότζα και Βεληγγέκα) που είναι ο Βαρθολομαίος;

Άστα ρε Παναγιώτη! Χέστα κι άστα!

Ή πες καλύτερα αυτό που έχεις πει χιλιάδες φορές, και το έχεις και στο ιστολόγιο για ετικέτα: «όλα σκατά»!