Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Ο Βασιλιάς του Καμερούν;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Мелхиседек Монсеньер 
18 Ιουλίου
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1757555844331708&set=a.102426226511353.5367.100002319277165&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=240532349685113&set=t.100002319277165&type=3&theater
https://www.facebook.com/perejeanbernarde

Δεν υπάρχουν σχόλια: