Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Μήνυμα από τον ουρανό –προς στους πιστούς -στη νοηματική γλώσσα: «Οποίος άπιστος τολμήσει και σας εναντιωθεί, τότε θα επέμβω αμέσως και εγώ, και θα του κάνω τη σούφρα, να: Τόσο μεγάλη –με το συμπάθεια… Τόση, και άλλη τόση σε άνοιγμα –άμα λάχει να πούμε!»

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η χρήστης Νατσιούλα Ελένη, δημοσίευσε στη δημόσια ομάδα ‎ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ
18 Μαΐου 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=250428532367861&set=g.445394252586755&type=1&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: