Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Για να καταλάβω δηλαδή… Θέλετε να πείτε –αγαπητέ χρήστη «Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Ν. Σεπολίων», ότι η Παναγία μας, εκτός από τον «Ιησού» -το αγοράκι, γέννησε και άλλο παιδί; Ένα κοριτσάκι, που το ονόμασε «Αγάπη»; Και γι αυτό στην εικόνα που αναρτήσατε, η ίδια η Παναγία μας ονομάζεται και… «μητέρα της Αγάπης»; Και αν ναι, τότε ποιος είναι ο πατέρας αυτού του κοριτσιού;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
ΙΝ Αγ.Ιωαννου Θεολογου Ν.Σεπολιων
12 ώρες πριν

ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos 
Για να καταλάβω δηλαδή… 
Θέλετε να πείτε –αγαπητέ χρήστη «ΙΝ Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Ν. Σεπολίων», ότι η Παναγία μας, εκτός από τον «Ιησού» -το αγοράκι, γέννησε και άλλο παιδί; 
Ένα κοριτσάκι, που το ονόμασε «Αγάπη»;
Και γι αυτό στην εικόνα που αναρτήσατε, η ίδια η Παναγία μας ονομάζεται και… «μητέρα της Αγάπης»;
Και αν ναι, τότε ποιος είναι ο πατέρας αυτού του κοριτσιού;

Ioannis Kyriakides 
Δηλαδη θεα της αγαπης;
Panagiotis Michalopoulos 

Υπάρχει και τέτοια θεά;
Panagiotis Michalopoulos

https://www.facebook.com/I.n.ag.ioannou.theologou.n.sepolion/photos/a.1719787701657664.1073741887.1416173128685791/1823675331268900/?type=3&theater
ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Iliani Tengelidou 
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' (8).19-21.
Panagiotis Michalopoulos 

Λουκ. 8,19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. (Ενώ δε εδίδασκε, ήλθον προς αυτόν η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του και δεν ημπορούσαν να τον πλησιάσουν, ένεκα του λαού, που τον περιεστοίχιζε.)
Λουκ. 8,20 καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων· ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες. (Και μερικοί ανήγγειλαν εις αυτόν ότι “η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε ιδούν”.)
Λουκ. 8,21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς· μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν. (Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε· “μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί, οι οποίοι ακούουν τον λόγον του Θεού και τον τηρούν εις την ζωήν των”.)
Ioannis Kyriakides 
Σε ολοκληρη την Καινη Διαθηκη,
δεν αναφερεται πουθενα η λεξη... παναγια!
https://www.facebook.com/panagiotis.michalopoulos1/posts/1829430190452985

Δεν υπάρχουν σχόλια: