Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Ολίγα τινά, σχετικά με τις ακατάλληλες παπικές εικόνες. Εδώ: 1. Ο Παντοκράτωρ, που κανένας δεν τον είδε αλλά τον ζωγραφίζουμε… 2. Λέγεται και Παπο-κράτωρ και Παπαρο-κράτωρ, διότι έχει πιάσει κι αυτός τον πάπα από τα παπάρια… 3. Λέγεται και Μέγας Μπήχτης, από την ευλογία με το κ@λ@δάχτυλο! 4. Και φυσικά από εκεί πάνω, όλα τα βλέπει, άρα είναι και Παντεπόπτης! 5. Και όλα τα ακούει –Μέγας Ωτακουστής, παρά το βαθύ γήρας, με τις κεραίες του που όλα τα πιάνουν… 6. Και όλα τα καταγράφει στο σκληρό δίσκο στον γιγάντιο ουράνιο του σέρβερ! 7. Και τέλος… Όλα τα μασάει, ο Κουταλιανός! Χα!

Notis Xristopoulos 
6 λεπτά πριν
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=180043092846575&set=a.101070487410503.1073741828.100025226551021&type=3&theater
Διαβάζω: 
Notis Xristopoulos 
Βρέξε Θεέ μου ανθρωπιά… 
Σχολιάζω: 
Ποιος θεός είναι αυτός; Ο Πατέρας; 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=180043092846575&set=a.101070487410503.1073741828.100025226551021&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: