Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

1. Σήμερα, γιορτάζει ο Άγιος Ερμείας, που μαρτύρησε στην περίοδο των πρώτων διωγμών κατά των χριστιανών. Σύμφωνα με την βιογραφία του, «αρνήθηκε να θυσιάσει στα μιαρά ειδωλολατρικά ξόανα», δηλαδή στα ειδωλολατρικά αγάλματα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας που επικρατούσε τότε, επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Έτσι μαρτύρησε! 2. Μετά, ήρθε η βυζαντινή αυτοκρατορία η οποία δεν δίωκε τον χριστιανισμό, αλλά τον έκανε κρατική Εκκλησία, και επέβαλε την προσκύνηση νέων ειδώλων –ξόανων: τις εικόνες! Αυτές, που προσκυνούμε και λατρεύουμε μέχρι σήμερα!

Διαβάζω:
Ο Άγιος Μάρτυς Ερμείας, ζούσε στα Κόμανα της Καππαδοκίας την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου. Είχε από νεαρή ηλικία ενταχθεί στα στρατεύματα του Καίσαρα και γρήγορα ξεχώρισε για την γενναιότητα, την ανδρεία και το αγωνιστικό του φρόνημα, τα οποία αντλούσε από την πίστη του στον Ιησού Χριστό.
Την περίοδο της βασιλείας του Μάρκου Αυρήλιου (138 - 161 μ.Χ.) ξέσπασε μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, μεταξύ δε των πρώτων που συνέλαβαν, ήταν και ο Ερμείας, αγνοώντας και τις μεγάλες του υπηρεσίες στην πατρίδα αλλά και τα σεβάσμια γηρατειά του. 

Οδηγήθηκε μπροστά στο Δούκα Σεβαστιανό, ο οποίος τον διέταξε να θυσιάσει τα είδωλα. Ο Άγιος όμως ακλόνητος και ακατάβλητος, αρνήθηκε να προδώσει τον Κύριό του και να θυσιάσει στα μιαρά ειδωλολατρικά ξόανα. 
Με τη γλυκύτητα δε πού τον διέκρινε, απάντησε στις προτροπές των τυράννων «Θα ήταν πολύ ανόητο σεβαστέ άρχοντά μου να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπασθώ το ψέμα, να παραιτηθώ από τη ζωή και να προτιμήσω το θάνατο. Θα ήταν λοιπόν παράλογο στο τέλος της ζωής μου να χάσω αυτά τα πολύτιμα αγαθά».
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1702516093173291&set=a.103324329759150.6983.100002447499959&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: