Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Γιατί ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός, δηλαδή μεσάνυχτα, όταν όλη η φύση ησυχάζει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: