Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Απόψε, συζητώ -για την Ανάσταση, με τον χρήστη «Παναγία Ιμβριώτισσα Σαλαμίνος».

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ο χρήστης Παναγία Ιμβριώτισσα Σαλαμίνος δημοσίευσε…
7 ώρες πριν
Κυριακή 30 Απριλίου 2017: Τῶν Μυροφόρων
[…]


ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos 

1. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωση τῆς ἀνθρώπινης φύσεως καὶ ἀνάπλαση καὶ ἐπάνοδος πρὸς τὴν ἀθάνατη ζωὴ τοῦ πρώτου Ἀδὰμ ποὺ καταβροχθίσθηκε ἀπὸ τὸ θάνατο λόγω τῆς ἁμαρτίας καὶ διὰ τοῦ θανάτου ἐπανῆλθε πρὸς τὴ γῆ ἀπὸ τὴν ὁποία πλάσθηκε.
Ὅπως λοιπὸν ἐκεῖνον στὴν ἀρχὴ δὲν τὸν εἶδε κανεὶς ἄνθρωπος νὰ πλάττεται καὶ νὰ παίρνει ζωή, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε κανεὶς ἄνθρωπος ἐκείνη τὴν ὥρα, μετὰ δὲ τὴ λήψη τῆς πνοῆς ζωῆς μὲ θεῖο ἐμφύσημα πρώτη ἀπὸ ὅλους τὸν εἶδε μία γυναίκα, γιατί μετὰ ἀπὸ αὐτὸν πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν ἡ Εὕα. Ἔτσι τὸν δεύτερο Ἀδάμ, δηλαδὴ τὸν Κύριο, ὅταν ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, κανεὶς ἄνθρωπος δὲν τὸν εἶδε, ἀφοῦ δὲν παρευρισκόταν κανεὶς δικός του καὶ οἱ στρατιῶτες ποὺ φύλαγαν τὸ μνῆμα ταραγμένοι ἀπὸ τὸ φόβο, εἶχαν γίνει σὰν νεκροί.»

Σχολιάζω:
Άρα δεν υπάρχουν μάρτυρες για αυτήν την ίδια τη στιγμή της Αναστάσεως.
Πώς τότε αγιογραφείται αυτή, με τον Χριστό γυμνό ή ημίγυμνο, να πετάγεται από τον τάφο, και να κρατάει μάλιστα και μια σημαία;
Panagiotis Michalopoulos 

2. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Ὅπως ἐγὼ ὑπολογίζω καὶ συνάγω, ἀπὸ ὅλους τοὺς εὐαγγελιστές, πρώτη ἀπ’ ὅλους ἦλθε στὸν τάφο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ Θεοτόκος, ἔχοντας μαζὶ τὴ Μαγδαληνὴ Μαρία. Τὸ συμπεραίνω ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο. Γιατί λέγει, "ἦλθε ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ἡ ἄλλη Μαρία", ποὺ ἦταν ὁπωσδήποτε ἡ Θεομήτωρ…»
Σχολιάζω:
Για να μην υπολογίζετε χωρίς τον ξενοδόχο, διαβάστε και αυτό:
«Ὅταν γίνονταν αὐτά, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κι ἡ Μαρία, ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου, παρακολουθοῦσαν κι ἔβλεπαν ποὺ ἐνταφιάζεται ὁ Ἰησοῦς. Κι ὅταν πέρασε τὸ Σάββατο, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κι ἡ Μαρία, ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου, κι ἡ Σαλώμη ἀγόρασαν ἀρώματα, γιὰ νὰ ’ρθοῦν καὶ νὰ ἀλείψουν τὸν Ἰησοῦ. Καὶ τὴν αὐριανή, ποὺ ἦταν ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, ξεκίνησαν πολὺ πρωὶ κι ἔρχονταν στὸ μνημεῖο, κι ἔφτασαν ἐκεῖ μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου. Κι ἔλεγαν μεταξὺ τους· «Ποιὸς θὰ μᾶς κυλίσει τὴν πέτρα ἀπὸ τὴ θύρα τοῦ μνημείου;». Καὶ καθὼς σήκωσαν τὰ μάτια τους, εἶδαν πὼς ἦταν ἀποκυλισμένη ἡ πέτρα κι ἦταν μία πέτρα πολὺ μεγάλη. Κι ὅταν μπῆκαν στὸ μνημεῖο, εἶδαν ἕνα λευκοφορεμένο νέο νὰ κάθεται στὰ δεξιά, κι ἀπὸ τὸ φόβο τους τὰ ἔχασαν. Κι ὁ νέος τούς λέγει: "Μὴν τρομάζετε καὶ μὴν τὰ χάνετε. Τὸ ξέρω πὼς ζητεῖτε τὸν Ἰησοῦ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ, ποὺ τὸν σταύρωσαν. Ἀναστήθηκε δὲν εἶναι ἐδῶ· νὰ ὁ τόπος ποὺ τὸν ἔβαλαν. Μὰ πηγαίνετε καὶ πέστε στοὺς μαθητές Του καὶ στὸν Πέτρο, πὼς πηγαίνει μπροστὰ ἀπό σᾶς στὴ Γαλιλαία· ἐκεῖ θὰ τὸν δῆτε, καθώς σᾶς τὸ εἶπε".»
Panagiotis Michalopoulos 

3. ΔΙΑΒΑΖΩ: 
Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Καὶ ἔγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ἄγγελος Κυρίου ἦλθε, σήκωσε τὴ μεγάλη πέτρα ἀπὸ τὸ μνημεῖο καὶ κάθισε πάνω της. Ἦταν ἡ μορφή του σὰν ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμά του λευκὸ σὰν χιόνι καὶ ἀπὸ τὸ φόβο τους ταράχθηκαν οἱ φύλακες καὶ ἔγιναν σὰν νεκροί».
Σχολιάζω:
Πού το λέει αυτό ο Ματθαίος;
Panagiotis Michalopoulos 

4. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Νομίζω ὅτι γιὰ τὴ Θεοτόκο ἀνοίχθηκε ὁ ζωηφόρος τάφος…»
Σχολιάζω:
Πολλά… νομίσματα!
Panagiotis Michalopoulos 

5. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Καὶ προφανῶς ὁ εὐαγγελιστὴς αὐτὸς ἄγγελος ἦταν ὁ Γαβριήλ, ποὺ ἀνάφερε τὴν ἀνάσταση δείχνοντας τὸ κενὸ μνημεῖο καὶ λέγοντας στὶς μυροφόρες νὰ τὴν ἀναγγείλουν στοὺς μαθητές.»
Σχολιάζω:
Αυτό, το ότι ήταν ο Γαβριήλ, πού το είδατε; Στον ύπνο σας;
Panagiotis Michalopoulos 

6. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Καὶ τέλος πρώτη ἡ Θεοτόκος ἀναγνώρισε τὸν ἀναστάντα καὶ προσέπεσε στὰ πόδια του καὶ ἔγινε ἀπόστολος πρὸς τοὺς Ἀποστόλους, ὅταν ἐπιστρέφοντας ἐμφανίσθηκε ὁ Ἰησοῦς στὶς μυροφόρες, λέγοντας τό: «Χαὶρετε».»
Σχολιάζω:
Μπορεί και να ήταν η τελευταία, η Θεοτόκος!
Panagiotis Michalopoulos 

7. ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας…»
Σχολιάζω:
Δηλαδή πέθανε ο Άδης;

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=303786906725221&id=100012817415463 

Διαβάζω:

Παναγία Ιμβριώτισσα Σαλαμίνος
Εισαγωγική κάρτα
Τόπος διαμονής: Σαλαμίνα (νησί)
Τόπος καταγωγής: Ίμβρος
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012817415463

Δεν υπάρχουν σχόλια: