Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Ποια είναι αυτή η «μέση κατάσταση» των ψυχών πριν από την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου; Είναι μια ασταθής κατάσταση; Ένας «μη παράδεισος» από τη μια, και μια «μη κόλαση» από την άλλη; Και πώς επηρεάζονται θετικά οι ψυχές σε αυτήν την κατάσταση με την βοήθεια των μνημοσύνων; Από πού φεύγουν -από το χειρότερο, και πού πάνε -προς το καλλίτερο;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας
11 Μαρτίου στις 4:17 μ.μ.
Ἀπόστολος. Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Α´ (δ´ 13-17).
Ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα. Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις, εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα.

ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos 

ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΕΤΑ; 
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΔΗΣ, ΚΑΙ ΤΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ;
Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας 

Αν ενδιαφέρεστε , ψάξτε για μέση κατάσταση ψυχών προ της 2ας παρουσίας...
Μετά τη 2α παρουσία είναι κανονικός παράδεισος και κόλαση.....
Αν θυμάμαι καλά
Panagiotis Michalopoulos 

Ποια είναι αυτή η «μέση κατάσταση» των ψυχών πριν από την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου; Είναι μια ασταθής κατάσταση; Ένας «μη παράδεισος» από τη μια, και μια «μη κόλαση» από την άλλη; Και πώς επηρεάζονται θετικά οι ψυχές σε αυτήν την κατάσταση με την βοήθεια των μνημοσύνων; Από πού φεύγουν -από το χειρότερο, και πού πάνε -προς το καλλίτερο;
Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας 
Ένα βιβλίο του Ιεροθέου του δεσπότη Ναυπάκτου λέει για τα μετά θάνατον αναλυτικά, ...
γτ δεν τα ξέρω καλά
Panagiotis Michalopoulos

Θα σας μαλώσω! 
Ένας ολόκληρος «Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας», και λέτε ότι δεν ξέρετε καλά;
Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας
16 Μαρτίου στις 9:14 μ.μ.
ε τι να κανουμε...... 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258801024578197&id=100013449038707 

Δεν υπάρχουν σχόλια: