Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Πού είναι πιο καλά να κάνουμε τον σταυρό μας και την προσευχή μας; 1. Στο εικονοστάσι, δηλαδή μπροστά στην εικόνα, ή 2. Στο μανουάλι που είναι δίπλα στην εικόνα… στο κερί δηλαδή και στο καντήλι;

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009438425414

Δεν υπάρχουν σχόλια: