Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο σεβάσμιος Ιερέας εκφωνεί: «Μεταλαμβάνει η δούλη του θεού…» Ενώ στο αναλόγιο –νέοι και γέροι, αναφωνούν… Και ψάλουν: «Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ… Το μωρό, το μωρό, το μωρό!»

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=130634667401785&set=pb.100013657579402.-2207520000.1481704532.&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: