Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Μίνι παγκάρι, υπαίθριο -εξωτερικού χώρου… Για τοπικές γιορτές και πανηγύρια… Υπέρ, της Υπεραγίας εδώ-όξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας! Λίγα χρήματα ρίχνεις, κοντό και λεπτό κερί παίρνεις… Και πολλά χρήματα ρίχνεις, μακρύ και χοντρό κερί παίρνεις! Βοήθεια σου, που λένε!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=131770530621532&set=pb.100013657579402.-2207520000.1481704519.&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: