Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Είναι και μια Παναγία, που την θεωρούν προστάτιδα τους, και τα ελληνικά κανάλια, οι τηλεοπτικοί σταθμοί που βάζουν τσόντες -αργά τη νύχτα… Είναι η «Παναγία η Κανάλα»… Παρατσούκλι, που έδωσαν σε μια εικόνα της Παναγίας, κάτι ψαράδες της Κύθνου, επειδή την βρήκαν λέει σε ένα κανάλι ενώ ψάρευαν. Αντίγραφα τις εικόνας αυτής, έχουν τόσο οι νεοημερολογίτες, όσο και οι παλαιοημερολογίτες, που τα θεωρούν όλα θαυματουργά, και κόπιες «κανάλι», που τους φέρνει αρκετό χρήμα…

https://www.facebook.com/260965577417366/photos/t.100004937173841/316876441826279/?type=3&theater
Διαβάζω:
Τὴν θείαν σου εἰκόνα ὡς τῆς δόξης σου σκήνωμα, Κανάλα Παναγία…

προσκυνοῦντες δοξάζομεν·
ἐκ ταύτης γὰρ πηγάζει μυστικῶς ἡ χάρις τῶν ἀΰλων δωρεῶν.
Θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι.
Διὸ τὰ μεγαλεῖά σου θαυμάζοντες, καὶ πιστῶς βοῶμέν σοι· Δόξα τῇ παρθενίᾳ σου Ἁγνή· Δόξα τοῖς θαυμασίοις σου· Δόξα τῇ ἀοράτῳ σου χρηστότητι...!

Διαβάζω:
Εκλιπαρούν την Παναγία την ΚΑΝΑΛΑ για να κάνουν παιδιά!
Διαβάζω:
Η εκκλησία της Παναγιάς της Κανάλας Κύθνου, είναι από τους σημαντικότερους χώρους προσκυνήματος στις Κυκλάδες καθώς φυλάσσει τη θαυματουργή εικόνα, που θεωρείται έργο του Αποστόλου Λουκά. Η εικόνα της Παναγίας όπως λέει η παράδοση βρέθηκε από τους ψαράδες στο στενό – κανάλι -ανάμεσα στην Κύθνο και τη Σέριφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: