Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Σύμφωνα με έγκυρους εκκλησιαστικούς ερευνητές: Στα βάθη των αιώνων, χάνονται οι ρίζες ανωνύμων υμνογραφιών, όπως το… «έχετε γεια βρυσούλες», και το… «θα σε πάρω να φύγουμε»! (Προφήτης Ηλίας: φωτο αρχείου)

Antonia Katsara 
3 ώρες πριν
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304162966598375&set=p.304162966598375&type=3&theater

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Ο προφήτης Ηλίας, ευλογεί σαν… πρόσκοπος;


ΑΣΧΕΤΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΛΟ ΚΙ ΑΥΤΟ:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309835552686431&set=pcb.309835582686428&type=3&theater

2 σχόλια:

P. MICHALOPOULOS είπε...

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Στην Αγία Γραφή, συναντάμε επίσης δύο πολύ ενδιαφέροντα σημεία, τα οποία πιστοποιούν ότι ο Προφήτης Ηλίας πράγματι δεν ανέβηκε στον ουρανό.

Το πρώτο είναι στην Καινή Διαθήκη, και είναι η ρητή δήλωση του Χριστού, την οποία χρησιμοποίησε και ο Μέγας Αθανάσιος: «Και ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ει μη ο εκ του ουρανού καταβάς, ο υιος του ανθρώπου ο ων εν τω ουρανω» (Ιωάννης 3/γ: 13). Ρητά εδώ το δηλώνει ο Ιησούς Χριστός, ότι κανείς, άρα ούτε ο Ηλίας, δεν ανέβηκε στον ουρανό.

Όμως έχουμε και μια πιο άμεση επιβεβαίωση, ότι ο Προφήτης Ηλίας δεν ανέβηκε στον ουρανό μετά την αρπαγή του. Είναι πολύ ενδιαφέρον το εξής χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη:

«10 Και απέστη από Ιούδα Εδώμ έως της ημέρας ταύτης· τότε απέστη Λομνά εν τω καιρω εκείνω από χειρός αυτού, ότι εγκατέλιπε Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτού· 11 και γαρ αυτός εποίησεν υψηλά εν ταις πόλεσιν Ιούδα και εξεπόρνευσε τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ και απεπλάνησε τον Ιούδαν. 12 και ήλθεν αυτω εν γραφή παρά Ηλιού του προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαυίδ του πατρός σου…» (Β΄ Παραλειπομένων 21/κα).

Εδώ περιγράφεται, ότι ο Ηλίας έστειλε μια επιστολή προς τον Ιωράμ, βασιλιά του Ιούδα, όπου τον επέκρινε για την ασεβή του πορεία. Όμως το ειδικό ενδιαφέρον αυτής της επιστολής, είναι ότι ο Ηλίας την έστειλε μετά την ανάληψή του «προς τον ουρανό».

Συνεπώς, ο Προφήτης Ηλίας, παρέμεινε στη γη, και από εκεί έστειλε την επιστολή.

P. MICHALOPOULOS είπε...

Διαβάζω (στο iefimerida.gr):
«Επίσης είδε το Θεό στο όρος Χωρήβ.»
Ερώτηση:
Πώς ήταν ο θεός που είδε ο προφήτης Ηλίας; Νέος, γέρος, περιστέρι;

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=271859899854284&id=100010908282304