Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ακούσαμε στους χαιρετισμούς αυτούς (Δ' Στάση), το βράδυ που πέρασε, πολλά και διάφορα…

Ακούσαμε στους χαιρετισμούς αυτούς (Δ' Στάση), το βράδυ που πέρασε, πολλά και διάφορα…
1. Ακούσαμε ότι η Παναγία έχει δούλους: 

«Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου, Θεοτόκε»!
2. Ότι η Παναγία είναι αναμάρτητη: 

«χαῖρε ἡ μόνη ἄμωμος, ἐν γυναιξὶ καὶ καλή»!
3. Ακούσαμε ότι όσοι δεν γεννήθηκαν από παρθένα μητέρα που μύρισε τον κρίνο,  αλλά από κανονική συνεύρεση με τον άντρα της, αυτοί (δηλαδη όλοι εμείς, εκτός από τον Χριστό) γεννηθήκαν μέσα στην αισχρότητα: 

«Χαίρε, συ γαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας αισχρώς»!
4. ακούσαμε ο η Παναγία σώζει:

«πνευμάτων ἀερίων τὰ πλήθη, ἥττηνται Παρθένε,
βροτῶν ἡ σωτηρία»!

5. και για να το εμπεδώσουμε αυτό, ακούγαμε συνέχεια εκείνο το...

«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς»!

Δεν υπάρχουν σχόλια: