Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Με το που βγήκε από τον τάφο, είχε μια μετάλλαξη στο νέο σώμα του, τέτοια, που μπορούσε να αλλάζει μορφή, να μεταμορφώνεται όπως θέλει κάθε φορά… Ακόμα και να μπορεί να μπαίνει στα σπίτια, περνώντας μέσα από κλειστές πόρτες!..

ΔΙΑΒΑΖΩ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=421496007943575&set=gm.590625387632655&type=3&theater
Holman Hunt, the light of the world

Δεν υπάρχουν σχόλια: