Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Μοντέρνα αγιογραφία –αγιολογία!

Ariadne Armarioti
7 Αυγούστου 2016
Pizza is my savior
Η πίτσα είναι ο Σωτήρας μου.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1759571170924944&set=pb.100006162343166.-2207520000.1527549999.&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: