Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Ταύτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσών προσκυνήσης μοι.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=179406035417178&set=t.100000433473520&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: