Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Ο χρήστης Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος‎, που δηλώνει άθεος ή αγνωστικιστής (ως μέλος της ομώνυμης ομάδας), ρωτά…

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος
https://www.facebook.com/alex.alexandropoulo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=593732507654555&set=g.6611319581&type=1&theater
ΣΧΕΤΙΚΟ:
ΣΑΜΟΥΗΛ Α΄ 2 : 21
Α Βασ. 2,20    

καὶ εὐλόγησεν Ἡλὶ τὸν Ἑλκανὰ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ λέγων· ἀποτίσαι σοι Κύριος σπέρμα ἐκ τῆς γυναικὸς ταύτης ἀντὶ τοῦ χρέους, οὗ ἔχρησας τῷ Κυρίῳ. καὶ ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, 
(Ο Ηλί, ο αρχιερεύς, ηυλόγησε τον Ελκανά και την γυναίκα του λέγων• “είθε ο Κυριος να σου δώση πολλά παιδιά από την γυναίκα αυτήν αντί του τάματος, το οποίον έδωκες εις αυτόν, αντί του παιδιού σας τούτου”. Ο Ελκανά επέστρεψεν εις την πατρίδα του την Αρμαθαίμ.)
Α Βασ. 2,21    

καὶ ἐπεσκέψατο Κύριος τὴν Ἄνναν, καὶ ἔτεκεν ἔτι τρεῖς υἱοὺς καὶ δύο θυγατέρας. καὶ ἐμεγαλύνθη τὸ παιδάριον Σαμουὴλ ἐνώπιον Κυρίου.
(Ο Κυριος επεσκέφθη και πάλιν την ευσεβή Ανναν. Ετσι δε αυτή απέκτησε τρεις ακόμη υιούς και δύο θυγατέρας. Το παιδίον Σαμουήλ εμεγάλωνεν ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου.)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=532426820451791&set=pb.100010534337639.-2207520000.1525544487.&type=3&theater
ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΟ 
-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ:
Alexios Tomaras
Ένας δηλωμένος άθεος κατά κανόνα δεν θέλει καμία απάντηση παρά να πουλήσει εξυπνάδα για αυτό και τον ονομάζει Jesus και όχι Ιησούς. Πάει αυτό.
Απάντηση:
1) Ας μάθει λοιπόν α) ότι Ο Ιησούς ήταν "μονογενής" πριν έρθει στην γη. β) εδώ στην γη έλαβε σώμα το οποίο θαυματουργικά φτιάχτηκε από το σπέρμα του Αβράαμ και το ωάριο Μαριάμ. Ο Ιησούς σωματικά, ήταν ο Προϋπάρχον Λόγος που γεννήθηκε ως Υιός του Θεού πριν ακόμα υπάρξει η δημιουργία. Πάει και αυτό.
2) Τώρα στο Α'Σαμουηλ 2:21 που ρωτάει, Ο Κύριος έπαιρνε σπέρμα από τον Ελκανά και θαυματουργικά το ένωνε με το ωάριο της Άννας και αυτή γέννούσε παιδιά. Αυτό κατόπιν της συνουσίας του Ελκανά με την Άννα, ή και χωρίς αυτήν, δεν μας το λέει.
Το κείμενο λέει ότι ο Κύριος επισκέφτηκε την Άννα, δεν λέει ότι έκανε σεξ μαζί της. Μόνο ένας βρώμικος νους που δεν ξέρει τον Θεό της Βιβλου μπορεί να νομίσει κάτι τέτοιο.
Η ίδια "επίσκεψη" έγινε και στην Μαριάμ και πάλι φυσικά δεν υπήρχε συνουσία για αυτό και ο άγγελος της ανήγγειλε τα καλά νέα ότι αυτή είναι έγγυος και αυτή η ίδια απόρησε διότι δεν είχε πάει με κάποιον.
(-Atheism is intellectual madness.)

https://www.facebook.com/groups/721265688083440/permalink/775379112672097/

Δεν υπάρχουν σχόλια: