Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Σύμφωνα με την σύντομη εναρκτήρια προσευχή του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, «τον κόσμον τον σώζει ο τριαδικός θεός μόνο», και καμιά παναγία που λένε. Την παναγία την αναφέρει πρώτη μεν, αλλά πακέτο με όλους τους αγίους -αλλά και τους αγγέλους, να πρεσβεύουν μόνο! Την άκουσα χιλιάδες φορές –από έφηβος ακόμα και νέος μετά, κατά την δεκαετία του ΄60, στην αρχή των κηρυγμάτων του, και έχει αποτυπωθεί στην μνήμη μου… Αλλά πέρασαν και πάνω από 50 χρόνια από τότε, και πιστεύω να μην κάνω λάθος καταγράφοντας την τώρα, και ότι την θυμάμαι με απόλυτη ακρίβεια…

Παναγία τριάς, σώσον τον κόσμον!
Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε…
Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι…
Τίμιε Πρόδρομε, βαπτιστά…
Αποστόλων δωδεκάς…
Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας…
Όσιοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες,
Ποιήσατε πρεσβείαν προς τον Κύριον, του ελεηθήναι και σωθήναι τας ψυχάς ημών.
Αμήν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: