Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Α) Μου λένε ότι… 1. Ο Χριστός, προϋπήρχε του Ιησού. Ήταν πνεύμα, ήταν θεός. Το δεύτερο πρόσωπο της αγίας τριάδας. Ο μονογενής Υιός και Λόγος! Ο μεγάλης βουλής Άγγελος! Άναρχος και προαιώνιος! Ο Γιαχβέ! Αυτός που ήταν παρών και στη Δημιουργία -στον παράδεισο –ως Δημιουργός, συν-Δημιουργός με τον Πατέρα και το άγιο πνεύμα («ποιήσομεν άνθρωπον», κλπ) όπως τον αγιογραφούμε εμείς οι ορθόδοξοι! Αυτά για τον Χριστό! Β) Μου λένε ότι… 2. Ο Ιησούς, ήταν ο πρωτότοκος γιος της παρθένου Μαρίας, γεννημένος στο χρόνο, άνθρωπος αφού γεννήθηκε από άνθρωπο, αλλά σε αυτόν «κατοικούσε παν το πλήρωμα της θεότητας», γινόμενος έτσι Υιός θεού -θεάνθρωπος! (Συμπέρασμα: Αυτός στη γη, και η αγία τριάδα αδιαίρετη στον ουρανό.) Γ) Πού υπάρχει λάθος σε όλα αυτά;

Α) Μου λένε ότι… 
1. Ο Χριστός, προϋπήρχε του Ιησού. Ήταν πνεύμα, ήταν θεός. Το δεύτερο πρόσωπο της αγίας τριάδας. Ο μονογενής Υιός και Λόγος! Ο μεγάλης βουλής Άγγελος! Άναρχος και προαιώνιος! Ο Γιαχβέ! 
Αυτός που ήταν παρών και στη Δημιουργία -στον παράδεισο –ως Δημιουργός, συν-Δημιουργός με τον Πατέρα και το άγιο πνεύμα («ποιήσομεν άνθρωπον», κλπ) όπως τον αγιογραφούμε εμείς οι ορθόδοξοι! 
Αυτά για τον Χριστό! 
Β) Μου λένε ότι… 
2. Ο Ιησούς, ήταν ο πρωτότοκος γιος της παρθένου Μαρίας, γεννημένος στο χρόνο, άνθρωπος αφού γεννήθηκε από άνθρωπο, αλλά σε αυτόν «κατοικούσε παν το πλήρωμα της θεότητας», γινόμενος έτσι Υιός θεού -θεάνθρωπος! 
(Συμπέρασμα: Αυτός στη γη, και η αγία τριάδα αδιαίρετη στον ουρανό.) 
3. Στο Σταυρό πέθανε ο άνθρωπος Ιησούς, η θεότητα τον εγκατέλειψε «Θεέ μου- θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;», διότι δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε ένα νεκρό σώμα! (Συμπέρασμα: Το σώμα στο σταυρό και στον τάφο, η ψύχη του Ιησού στον Άδη, και πάντα η αγία τριάδα αδιαίρετη στον ουρανό!) 
4. Το σώμα του Χριστού εξαφανίζεται, και ο νέος Ιησούς ανασταίνεται, «σηκώνεται» (He is risen) «οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.» (Ματθ. 28,6) 
«Σηκώνεται» η ψύχη από τον Άδη, «ανεβαίνει» από τους νεκρούς, με ένα σώμα αναγεννημένο, σώμα αθάνατο! 
5. Αυτός ο νέος Ιησούς, κυκλοφορούσε και εμφανιζόταν διαφορετικός («με άλλη μορφή») στους μαθητές και στη Μαρία τη Μαγδαληνή, και δεν τον γνώριζαν διότι τα μάτια τους είχαν κάποιο φραγμό γι αυτό! 
6. Αυτός ο νέος Ιησούς, αναλήφθηκε, και αυτός κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, στον ουρανό… 
Σαν Ιησούς, χωρίς το περιστέρι από πάνω όπως δείχνει η παπική αγία τριάδα… 
Και αυτός θα επιστρέψει για να κρίνει ζώντες και νεκρούς στη δευτέρα παρουσία του! 
Γ) Πού υπάρχει λάθος σε όλα αυτά;

Δεν υπάρχουν σχόλια: