Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ο χρήστης «Ορθοδοξία, η Δύναμη μας.», έγραψε: «Η αξία και η δύναμις των Χαιρετισμών ως παρακλητική προσευχή»

ΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:
Ο χρήστης Ορθοδοξία, η Δύναμη μας., έγραψε:
3 ώρες πριν
Διαβάστε  στο official.gr:
Η αξία και η δύναμις των Χαιρετισμών ως παρακλητική προσευχή
http://www.official.gr/faith/aksia-kai-dynamis-ton-chairetismon-os-paraklitiki-prosefchi/

ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos
Διαβάζω:
«Επειδή η παρθένος Μαριάμ, η δεκαπεντάχρονη κόρη της Ναζαρέτ, δεν γέννησε μόνον άνθρωπον, αλλά τον Θεάνθρωπον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, τον Σωτήρα του κόσμου, γι’ αυτό και δε λέγεται Χριστοτόκος, αλλά Θεοτόκος και Θεομήτωρ. Χριστοτόκον και απλή γυναίκα του λαού, την αποκαλούν βλάσφημα οι χιλιαστές και όλοι οι αιρετικοί, οι θεομάχοι και οι άπιστοι.»
Σχολιάζω:
1. Το «Θεο-τόκος» και το «Θεο-μήτωρ», και το «Θεο-μάνα», και το «Θεο-γεννήτρια» δεν δηλώνει ότι γέννησε Χριστό (θεό και άνθρωπο) αλλά σκέτο θεό, και αυτό μας πάει στην αίρεση που δέχεται μόνο μια φύση του Χριστού, την ανθρώπινη. Αναγορεύει δε την ίδια την «δεκαπεντάχρονη κόρη της Ναζαρέτ», σε θεά, που γεννά θεό! Καθαρός παπισμός δηλαδή, που θεωρεί την Παναγία ως το τέταρτο πρόσωπο της θεότητας! Και εμείς οι «ορθοδοξοι» την αποκαλούμε… «θεό, μετά τον θεό», ή ότι «κατέχει τα δευτερεία της αγίας τριάδας», και άλλα τέτοια σχετικά θεολογικά μπουρμπούτσαλα!
2. Το «Χριστοτόκος» είναι το πιο σωστό, διότι Χριστό γέννησε, και είναι σωστό, αν παραδεχτούμε βέβαια και τις δυο φύσεις του Χριστού!
Έτσι λεγόταν στην αρχή («Χριστοτόκος»), αλλά αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι άλλοι μονοφυσίτες, αυτοί που δέχονταν μόνο την ανθρώπινη φύση του Χριστού, με αποτέλεσμα οι Πατέρες μέσα στον πανικό τους, να ξεπέσουν στο άλλο άκρο και για αντίβαρο να την ονομάσουν Θεοτόκο, την παρθένα Μαριάμ.
Ο Χριστός όμως σαν θεός, δεν έχει μητέρα! Και σαν άνθρωπος, δεν έχει πατέρα! Τόσο απλά!

https://www.facebook.com/OurFaithGR/posts/876162162548771

Δεν υπάρχουν σχόλια: