Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Ποιος είναι ο γέροντας, από πάνω; Ο Δίας, που γονιμοποίει την «Δανάη» - Παναγία, με την χρυσή βροχή του;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ορθόδοξα Ωφελήματα
Αυτή η μορφή της Θεοτόκου είναι η μορφή τής Υπεραγίας Κόρης, που γέννησε "ασπόρως" τόν Κύριό μου και Θεό Ιησού Χριστό. "Ευλογημένη σύ έν γυναιξί", η μητέρα,που γέννησες "έν σαρκί" τό Θεό "και ευλογημένος ο καρπός τής κοιλίας σου"! (Λουκά 1,42).
" Μακαρία η κοιλία ή βαστάσασα" τόν Κύριο και Θεό μου " και μαστοί ούς εθήλασε"! (Λουκά 11,21).

ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Panagiotis Michalopoulos 

Ποιος είναι ο γέροντας, από πάνω; 
Ο Δίας, που γονιμοποίει την «Δανάη» - Παναγία, με την χρυσή βροχή του;
https://www.facebook.com/237411143317847/photos/a.237412023317759.1073741828.237411143317847/452543295137963/?type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: