Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Μονογενής, ή πρωτότοκος;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η Ελένη Βαφειάδου κοινοποίησε τη φωτογραφία του χρήστη ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣ.
12 ώρες πριν 
https://www.facebook.com/mpeskaides/photos/a.357588304415660.1073741828.357583137749510/803556129818873/?type=3&theater
ΣΧΟΛΙΑΖΩ:

Panagiotis Michalopoulos 
Μονογενής, ή πρωτότοκος;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1411214738961794&id=100002198451530

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πρωτοτόκος υιός της Μαρίας (τύποις και του Ιωσήφ), μοναχοπαίδι της Μαρίας (τύποις και του Ιωσήφ διότι οι νομιζόμενοι αδελφοί του Χριστού ήσαν εξάδελφοι) αγαπητέ κε Παναγιώτη και Μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα είναι ο θεάνθρωπος Κύριός μας. Το πρωτότοκος είναι η ιδιότητα που παρέχει κατά την Π.Δ. δικαιώματα και προνόμια, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει δεύτερο ή τρίτο κ.ο.κ. παιδί. Τα πρωτοτόκια ο Ησαύ τα παραχώρησε στον Ιακώβ για ένα πιάτο φακἠ.

P. MICHALOPOULOS είπε...

Λέτε, αγαπητέ ανώνυμε ότι «Μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα είναι ο θεάνθρωπος Κύριός μας.»
Και ο σχετικός ύμνος λέει: «Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς!»
Συμπεραίνουμε λοιπόν και συμφωνούμε ότι «ο Υιός και Λόγος του Θεού», είναι ο άχρονος «Μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα».
Ο σαρκωμένος στο χρόνο «Υιός και Λόγος του Θεού», είναι ο Χριστός που σαν άνθρωπος δεν έχει πατέρα και σαν θεός δεν έχει μητέρα.
Και στη Γραφή, ο Χριστός αναφέρεται σαν πρωτότοκος γιος της Παναγίας.
Αν συμφωνείτε μέχρι εδώ, τότε θα δικαιολογήσετε την απορία που εξέφρασα βλέποντας το κείμενο αυτό πάνω στην εικόνα που κάνει λόγο για «Μονογενή γιο της Παρθένου».
Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.