Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Από τους παπάδες, δεν γλυτώνουμε με τίποτε, ούτε και στον άλλο κόσμο; Ακόμα και στον παράδεισο έχουν κάνει κατάληψη; Και έστησαν και εκεί την αυθαίρετη -σε καταπατημένη ξένη περιοχή, εκκλησιά τους; (φωτο) Άντε και καλά κρασιά λοιπόν, και καλά παγκάρια –και εκεί, και… καλά κάστανα, επίσης!

Διαβάζω:
Η Σελίδα Παιδικό Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο, κοινοποίησε…
(17 Ιουλίου)

https://www.facebook.com/1724913024422697/photos/pcb.1966700606910603/1966696363577694/?type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: