Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Γιορτάζει και αυτός σήμερα: Ο Πέτρος, με το χρυσό κλειδί στο ένα χέρι, και με τον χαιρετισμό -στην παπική έκδοση της φυστικωματικής «ευλογίας», στο άλλο χέρι! (κλειδώνει και ξεκλειδώνει τη ζώνη αγνότητας της Εκκλησίας;)

Demétrius Anagnos
3 ώρες πριν

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261227284355569&set=pcb.261228701022094&type=3&theater
Σχετικό:
Το προφίλ του χρήστη Abo Fadie Abo Fadie… 

Με τον Χριστό, στην παπική έκδοση της φυστικωματικής «ευλογίας»…
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1954324148169392&set=a.1419974228271056.1073741829.100007754771361&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: