Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Ερωτηματολόγιο, σχετικό με την προβλεπόμενη Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης, της Επιτροπής Διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος…
Δουλειά της Επιτροπής, είναι να βάλει συνταγματικά θέματα για συζήτηση στο λαό και απ αυτή τη συζήτηση να φέρει προτάσεις αλλαγής κρίσιμων άρθρων του Συντάγματος…
Εκπόνησε λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο προς όποιον θέλει να απαντήσει από το λαό.

Μεταξύ άλλων, διαβάζουμε, και αυτά:
1. Θεωρείτε ότι η διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει αποκλειστικά θρησκευτικό όρκο για τον εκλεγέντα ΠτΔ πρέπει να: άρθρο 33
Καταργηθεί
Διατηρηθεί
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2. Το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι μεταξύ άλλων βασικός σκοπός της παιδείας είναι και η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Θεωρείτε ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει: άρθρο 16
Καταργηθεί
Να παραμείνει ως έχει
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
3. Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα πρέπει να εξακολουθεί να ρυθμίζει το καταρχήν καθεστώς διοίκησης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Ιησού: άρθρο 3
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: