Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Όπως διαβάζουμε, ο Αδάμ και η Εύα, μετά από την αμαρτία, αισθάνθηκαν γυμνοί, και τότε ντράπηκαν και έσπευσαν και κρύφτηκαν από τον θεό σε κάτι θάμνους, και μετά σκέπασαν επιμελώς τα γεννητικά τους όργανα με ρούχα που έφτιαξαν από φύλα που οι ίδιοι έπλεξαν! Λες και ο απαγορευμένος καρπός, έχει να κάνει με κάποια παρασπονδία ως προς το φυσιολογικό το σεξ. Ερώτηση: Τα ρούχα, από γούνα, πότε τους τα έφτιαξε ο θεός;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos
Όπως διαβάζουμε, ο  Αδάμ και η Εύα, μετά από την αμαρτία, αισθάνθηκαν γυμνοί, και τότε ντράπηκαν και έσπευσαν και κρύφτηκαν από τον θεό σε κάτι θάμνους, και μετά σκέπασαν επιμελώς τα γεννητικά τους όργανα με ρούχα που έφτιαξαν από φύλα που οι ίδιοι έπλεξαν! 
Λες και ο απαγορευμένος καρπός, έχει να κάνει με κάποια παρασπονδία ως προς το φυσιολογικό το σεξ. 
Ερώτηση: Τα ρούχα, από γούνα, πότε τους τα έφτιαξε ο θεός;
Michalis Belentakis 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκ. 22,18 Εγώ, ο Ιωάννης, ομολογώ και διαβεβαιώνω καθένα, που ακούει τα λόγια των προφητειών του βιβλίου τούτου, ότι εάν κανείς προσθέση εις αυτά, θα προσθέση ο Θεός επάνω εις αυτόν τας πληγάς και τας τιμωρίας,
που είναι γραμμένες στο βιβλίον τούτο.
Αποκ. 22,19.

Και εάν κανείς αφαιρέση από τα προφητικά λόγια του βιβλίου, θα αφαιρέση ο Θεός την μερίδα και την συμμετοχήν του από το δένδρον της αιωνίου ζωής και από την αγίαν πόλιν, που είναι γραμμένα στο βιβλίον αυτό.
Αποκ. 22,20 Λεγει ο Χριστός, ο οποίος μαρτυρεί την απόλυτον αλήθειαν των προφητειών του βιβλίου. “Ναι, έρχομαι γρήγορα”. Και ο Ιωάννης μαζή με όλην την Εκκλησίαν απαντούν· “αμήν· ναι, έλα, Κυριε Ιησού”.
Αποκ. 22,21 Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού είθε να είναι με όλους τους Χριστιανούς. Αμήν.
 

Michalis Belentakis 
Παναγιώτη μην με παρεξηγήσης για να σε προστατέψω στο γράφω........
Panagiotis Michalopoulos 

Σε ευχαριστώ Μιχάλη για την καλή σου πρόθεση... Άλλα πώς με προστατεύεις; Με απειλές να μη μιλώ; Να μη προβληματίζομαι; Τι λάθος έκανα που θα πρέπει να τιμωρηθώ;
https://www.facebook.com/panagiotis.michalopoulos1/posts/1348742468521762?pnref=story

Δεν υπάρχουν σχόλια: