Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Περιστέρι είναι το Άγιο Πνεύμα;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Κατά Ματθαίο 4/4
 
https://www.facebook.com/1567307123557982/photos/a.1567487196873308.1073741831.1567307123557982/1590265441262150/?type=3&theater
Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΕΙΠΕ:
Στην προκείμενη αναφορά δεν πρόκειται για το άγιο Πνεύμα. 
Στην Π.Δ. το Πνεύμα Θεού είναι η πνοή και δηλώνει τον φορέα με τον οποίον μεταδίδει τη ζωή στα δημιουργήματά του. Το Πνεύμα Θεού παρακινεί τους ανθρώπους σε ορισμένες ενέργειες. 
Εδώ, επιλέγει τον Βεσαλεήλ, γιο του Ουρία, εγγονό του Χουρ, που έχει ιδιαίτερη ικανότητα και αντίληψη και είναι βαθύς γνώστης κάθε τέχνης.
Στην Κ.Δ. είναι ένας από τους τρεις προσδιορισμούς του Χριστού: Λόγος, Πνεύμα, Σοφία.

ΣΧΟΛΙΑ: 
Panagiotis Michalopoulos 
Περιστέρι είναι το Άγιο Πνεύμα;
Κατά Ματθαίο 4/4 
Μια φορά εμφανίστηκε με αυτή τη μορφή.
Panagiotis Michalopoulos 
Τότε γιατί έτσι -σαν περιστέρι, το δείχνετε πάντα και παντού;
Κατά Ματθαίο 4/4 

Υποθέτω γιατί είναι η μοναδική φορά που εμφανίστηκε με κάποια μορφή.
Panagiotis Michalopoulos

Και οι πυρήνες γλώσσες της Πεντηκοστής, μορφή ήταν κι αυτή!
https://www.facebook.com/1567307123557982/photos/a.1567487196873308.1073741831.1567307123557982/1590265441262150/?type=3&theater
ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Κατά Ματθαίο 4/4 
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δε ξέρω πώς θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη μορφή. Τη χρησιμοποίησα στα εξής εδάφια : 
Panagiotis Michalopoulos    
Στα δυο αυτά παραδείγματα σας, δεν είναι αυτή η μορφή του Αγίου Πνεύματος, και η αναφορά σας είναι διαφορετική! Η πύρινη γλώσσα της Πεντηκοστής ήταν διαφορετική, και στη θέα, και στον συμβολισμό.
Δεν είναι λοιπόν ανάγκη να βάζετε παντού ένα περιστέρι όταν θέλετε να αναφερθείτε στο άγιο πνεύμα. Μόνο μια φορά να το κάνετε, στη βάπτιση.
Δεν αγιογραφούμε κάτι που δεν έχουμε δει.
Δεν αναφέρεται περιστέρι στον Ευαγγελισμό.
Και τον θεό Πατέρα δεν τον έχουμε δει! Και κακώς τον παρουσιάζετε –κι σεις, σαν γέρο!

Κατά Ματθαίο 4/4 
Ο γέρος που λέτε ούτε μένα μ' αρέσει και έχω σταματήσει να βάζω τέτοιες εικόνες. 
Όσο για τις πύρινες γλώσσες, ίσως συμβολίζουν την πλήρωση με Άγιο Πνεύμα.
ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΕΙΠΕ: 
Στην προκείμενη αναφορά δεν πρόκειται για το άγιο Πνεύμα. 
Στην Π.Δ. το Πνεύμα Θεού είναι η πνοή και δηλώνει τον φορέα με τον οποίον μεταδίδει τη ζωή στα δημιουργήματά του. Το Πνεύμα Θεού παρακινεί τους ανθρώπους σε ορισμένες ενέργειες. 
Εδώ, επιλέγει τον Βεσαλεήλ, γιο του Ουρία, εγγονό του Χουρ, που έχει ιδιαίτερη ικανότητα και αντίληψη και είναι βαθύς γνώστης κάθε τέχνης.
Στην Κ.Δ. είναι ένας από τους τρεις προσδιορισμούς του Χριστού: Λόγος, Πνεύμα, Σοφία.

Κατά Ματθαίο 4/4 
Δηλαδή στην Καινή υπάρχει Άγιο Πνεύμα και στην παλαιά δεν υπάρχει;

Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΕ:
Ούτε στην Π.Δ. αλλά ούτε και στην Κ.Δ. υπάρχει αναφορά, ότι υπάρχει άγιο Πνεύμα. Στην Κ.Δ. υπάρχουν δύο αναφορές στο άγιο Πνεύμα, αλλά και οι δύο είναι εμβόλιμες και πολύ μεταγενέστερες.
α/ Υπάρχει στο Ματθαίο (28. 19-20): «πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα ενετειλάμην υμίν». Στην Κ.Δ. αναφέρονται 7 βαπτίσεις, 2 στις Πράξεις και 5 στον Παύλο. Και οι 7 έγιναν στο όνομα Ιησού Χριστού. Λοιπόν, είτε δεν τον άκουσαν οι Απόστολοι τον Χριστό, είτε δεν το είπε, που είναι και το πιο πιθανό.
β/ Ιωάννου Α΄ επιστολή (5. 7): «ότι τρεις εισίν οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα».
γ/ Η υπόσταση του αγίου Πνεύματος αναγνωρίσθηκε πολύ αργότερα, στην ΣΤ΄ Οικουμενική του 681 και ας το είχαν προσδιορίσει οι Καππαδόκες Πατέρες.
δ/ Η Α΄ Οικουμενική το 325 λέγει: «Και εις το Άγιον αυτού Πνεύμα». Τίποτε περισσότερο.
ε/ Η Β΄ Οικουμενική το 381 λέγει: «Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τω συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και  συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών». Που είναι το Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού; Μόνο δια των Προφητών λάλησε; Δια των Αποστόλων, των Πατέρων και των Αγίων δεν λάλησε;
ς/ Η Στ΄Οικουμενική το 681 αποκαθιστά τα πράγματα και λέγει: «Εις εν Πνεύμα άγιον, το εκ Θεού Πατρός εκπορευόμενον, το φως και Θεόν και αυτώ γνωριζόμενον, και ον αληθώς Πατρί και Υιώ συναϊδιον, ομοούσιον τε και ομόφυλον, και της αυτής ουσίας και φύσεως, και ωσαύτως δε και θεότητος».
Κατά Ματθαίο 4/4 
Στην Καινή υπάρχουν 2 αναφορές; 
Ο Χριστός στο 16 κεφ. του Ιωάννη λέει τί θα κάνει το Πνεύμα όταν έρθει. 
Στις Πράξεις παντού μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. 
Στην Ρωμαίους όλο το 8 κεφ. μιλάει για το Πνεύμα. 
Α' Κορινθίους 13,14 κεφ. Εφεσίους, Γαλάτες, Εβραίους, Α' Πέτρου......
Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΕ:
Στα ανωτέρω χωρία πότε λέγει για το Πνεύμα του Θεού, που είναι ο Χριστός και πότε για το άγιο Πνεύμα, χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι άλλη υπόσταση. Γι’ αυτό πήρε 7 αιώνες για να ξεκαθαρίσει τελικά τι είναι το άγιο Πνεύμα και ότι είναι ξέχωρη υπόσταση. Ειδικά ο Παύλος μιλάει πολύ για τον Πατέρα και τονίζει πάρα πολύ για το Χριστό, ενώ για το Πνεύμα λιγότερο από τα άλλα πρόσωπα. Και αλλού που μιλάει για το Πνεύμα, εμείς το μεταφράζουμε, ως άγιο Πνεύμα. Γενικώς, υπάρχει σύγχυση. 
Κατά Ματθαίο 4/4 
Ποτέ δεν άκουσα ότι το Πνεύμα του Θεού είναι ο Χριστός.
Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΕ:
Υπάρχει στο Γλωσσάριο της Π.Δ. στο λήμμα Σοφία
Η Π.Δ. είναι η μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, έκδοση 1997, από τους καθηγητές ΕΚΠΑ και ΑΠΘ κ. Τσάκωνα και Κωνσταντίνου. 
Επίσης υπάρχει στο Γλωσσάριο της Κ.Δ. στο λήμμα Λόγος
Η Κ.Δ. είναι το πρωτότυπο κείμενο με μετάφραση στη δημοτική από το κείμενο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, έκδοση 1989 και από τους καθηγητές ΕΚΠΑ και ΑΠΘ κ. Βασιλειάδη, Γαλάνη, Γαλίτη και Καραβιδόπουλο. 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στην προκείμενη αναφορά δεν πρόκειται για το άγιο Πνεύμα. Στην Π.Δ. το Πνεύμα Θεού είναι η πνοή και δηλώνει τον φορέα με τον οποίον μεταδίδει τη ζωή στα δημιουργήματά του. Το Πνεύμα Θεού παρακινεί τους ανθρώπους σε ορισμένες ενέργειες. Εδώ, επιλέγει τον Βεσαλεήλ, γιο του Ουρία, εγγονό του Χουρ, που έχει ιδιαίτερη ικανότητα και αντίληψη και είναι βαθύς γνώστης κάθε τέχνης.
Στην Κ.Δ. είναι ένας από τους τρεις προσδιορισμούς του Χριστού: Λόγος, Πνεύμα, Σοφία.

ΙΚ

P. MICHALOPOULOS είπε...

Ευχαριστούμε θερμά, φίλτατε!
Θα ενημερώσω σχετικά, και τον συνομιλητή μου.
Καλή σας νύχτα, καλό ξημέρωμα!