Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

«Σκύψε ευλογημένη», στο σωστό ύψος…

ΜΗΝΥΜΑ:
Από: Facebook
Προς Panagiotis Michalopoulos
Μάρ 25 τις 9:02 μ.μ.

Προσκλήσεις από φίλους
Αγαπητέ Panagiotis, 
Ο Xristos Theodorou σάς προσκάλεσε να δηλώσετε ότι σας αρέσει η νέα του Σελίδα...
Ευχαριστούμε,
Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλλιθέας Καστοριάς


ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλλιθέας Καστοριάς
ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Panagiotis Michalopoulos
ΔΙΑΒΑΖΩ:
Μετά την Ανάσταση φύσησε ο Κύριος στο πρόσωπο των Αγίων Αποστόλων, δίνοντάς τους το Άγιο Πνεύμα, και είπε:
«Λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον• ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.»
Ερώτηση:
Άλλο άγιο πνεύμα ήταν αυτό –με το φύσημα, και άλλο έλαβαν μετά, στην Πεντηκοστή;
Και πόσοι το έλαβαν στην Πεντηκοστή; 

Μόνο οι 12 μαθητές, ή όλοι οι πρώτοι χριστιανοί, ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών και μαθητριών του Κυρίου, συμπεριλαμβανομένης και της μητέρας του την παρουσία της οποίας -και μάλιστα σε κεντρικό σημείο, αποτυπώνουν πολλοί αγιογράφοι στην εικόνα της Πεντηκοστής;
Και αν το έλαβαν όλοι και όλες –το άγιο πνεύμα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όπως με το βάπτισμα κλπ, τότε γιατί να μονοπωλούν τη συγχώρεση μόνο οι παπάδες σήμερα; 

Ένας χειροθετημένος Αναγνώστης –για παράδειγμα, δεν μπορεί να συγχωρεί και αυτός;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.
20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον.
21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.
22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον·
23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: