Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Το Πνεύμα, κατέβηκε σαν περιστέρι, όχι ότι ήταν σαρκωμένο σε περιστέρι. Κατέβηκε έτσι, μόνο στη βάπτιση του Χριστού. Στην πιο πάνω εικόνα όμως, δεν έχουμε καμιά βάπτιση του Χριστού. Άρα εκεί, δεν έχουμε το πνεύμα σαν περιστέρι, αλλά το περιστέρι σαν τσόντα! Και φυσικά, το Πνεύμα έχει κάνει την παρουσία του με διάφορους τρόπους. Στην Πεντηκοστή για παράδειγμα, σαν πύρινες γλώσσες, αλλού αλλιώς, κλπ!

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Rosalee Green
3 Μαρτίου στις 11:36 μ.μ.
BLESSED NIGHT..............

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΒΡΑΔΥ
Rev 1:8 Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ.

ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos 

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Rosalee Green 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ!
Panagiotis Michalopoulos 
ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
Rosalee Green

ΑΜΗΝ
Panagiotis Michalopoulos 

ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΒΑΡΑΕΙ;
Rosalee Green 

ΙΩ1:32 Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγων ότι Είδον το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν.
33 Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν· αλλ' ο πέμψας με διά να βαπτίζω εν ύδατι εκείνος μοι είπεν· εις όντινα ίδης το Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτος είναι ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω.
Panagiotis Michalopoulos 

Το Πνεύμα, κατέβηκε σαν περιστέρι, όχι ότι ήταν σαρκωμένο σε περιστέρι. Κατέβηκε έτσι, μόνο στη βάπτιση του Χριστού.
Στην πιο πάνω εικόνα όμως, δεν έχουμε καμιά βάπτιση του Χριστού. Άρα εκεί, δεν έχουμε το πνεύμα σαν περιστέρι, αλλά το περιστέρι σαν τσόντα!
Και φυσικά, το Πνεύμα έχει κάνει την παρουσία του με διάφορους τρόπους. Στην Πεντηκοστή για παράδειγμα, σαν πύρινες γλώσσες, αλλού αλλιώς, κλπ!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=383172312055255&set=a.111573062548516.1073741829.100010874671674&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: