Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Από το απολυτίκιο τους, μαθαίνουμε ότι οι Άγιοι «Ταξιάρχες» (ο αρχάγγελος Μιχαήλ και ο αρχάγγελος Γαβριήλ), δεν φέρουν αναγκαστικά τον αντίστοιχο βαθμό αξιωματικού του στρατού, δηλαδή αυτόν του «Ταξίαρχου», αλλά πολύ ανώτερο, τον ανώτατο βαθμό! Είναι λέει… «Αρχιστράτηγοι»! Στον άλλο ύμνο όμως η Παναγία, είναι απλά… «στρατηγός», και εικονογραφείται με σήμα τα τρία αστέρια!..

Δεν υπάρχουν σχόλια: