Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Αυτοί είναι οι δράκοι του νερού; Και ο άλλος, αυτός που σκότωσε ο Άγιος Γεώργιος τι ράτσας δράκος ήταν;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ο χρήστης Εμμανουήλ Μαραναθά, κοινοποίησε...
12 ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς. 

13 σὺ ἐκραταίωσας ἐν τῇ δυνάμει σου τὴν θάλασσαν, σὺ συνέτριψας τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος. 
14 σὺ συνέθλασας τὴν κεφαλὴν τοῦ δράκοντος...
(ΨΑΛΜΟΣ 73)
ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Panagiotis Michalopoulos 
Αυτοί είναι οι δράκοι του νερού; 
Και ο άλλος, αυτός που σκότωσε ο Άγιος Γεώργιος τι ράτσας δράκος ήταν;
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=357880464597757&set=a.120122128373593.1073741828.100011274191014&type=3&theater
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: