Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

«Ο τὸν θάνατον καταργήσας, τὸν δὲ διάβολον καταπατήσας, καὶ ζωὴν -τῷ κόσμῳ Του, δωρησάμενος…»

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1778331212450868&set=a.1374536522830341.1073741827.100008220180620&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: