Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Ένας επίκαιρος διάλογος: Πώς αποφασίσαμε ότι το περιστέρι ήταν το Άγιο Πνεύμα;

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:
Γιατί γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου; 
Ιανουάριος 5, 2017 στις 9:54 πμ
Ένας επίκαιρος διάλογος:
Panagiotis Michalopoulos
(6 ώρες πριν)
Πώς αποφασίσαμε ότι το περιστέρι ήταν το Άγιο Πνεύμα;
 

skala4569 προς Panagiotis Michalopoulos
(3 ώρες πριν)
Το Πνεύμα το Άγιο φάνηκε σαν περιστέρι («καταβαίνον ωσεί περιστεράν»).
Ο Χριστός δεν φάνηκε σαν άνθρωπος• ήταν άνθρωπος- ήταν και άνθρωπος. Ο Χριστός ήταν και «φύσει Θεός και φύσει άνθρωπος• διπλούς την φύσιν». Είναι και αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος.
Το ίδιο δεν συμβαίνει με το Άγιο Πνεύμα. Δεν έγινε περιστέρι• φάνηκε σαν περιστέρι. Όπως στη Πεντηκοστή φάνηκε σαν πύρινες γλώσσες.
Όπως η φωνή του Πατέρα «Ούτος έστιν ο Υιός μου ο αγαπητός», δεν ήταν ο ίδιος ο Πατέρας, αλλ’ ήταν μία έ ν έ ρ γ ε ι α του Θεού Πατρός, έτσι το περιστέρι δεν ήταν ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα αλλ’ ήταν μία φανέρωση της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος.

Γι’ αυτό ο ιερός Ευαγγελιστής λέει «εν είδει περιστεράς»• δεν λέει «εν φύσει περιστεράς»
Για τον Ιησού Χριστό, που είναι αληθινά και άνθρωπος, λέμε «ο Θεάνθρωπος Ιησούς». 

Για το Πνεύμα το Άγιο όμως, δεν λέμε «το Θεοπερίστερον Άγιο Πνεύμα». 
Στην περίπτωση του Χριστού έχουμε αληθινή σάρκωση, ενανθρώπηση. Στην περίπτωση του Αγίου Πνεύματος έχουμε μία οικονομία, ένα τρόπο παρουσιάσεως. Στη πρώτη περίπτωση έχουμε μία μόνιμη κατάσταση, στη δεύτερη έχουμε μία πρόσκαιρη ενέργεια. Ο Χριστός πάντοτε είναι και Θεός και άνθρωπος• θεάνθρωπος. Το Πνεύμα το Άγιο, μία φορά, στον Ιορδάνη, εμφανίσθηκε ειδικά σαν περιστέρι.
«Ο Υιός του Θεού πήρε την ανθρώπινη φύση, ενώ το Πνεύμα δεν πήρε τη φύση της περιστεράς. Γι’ αυτό και ο Ευαγγελιστής δεν είπε «με τη φύση της περιστεράς» αλλά «με τη μορφή της περιστεράς».


Panagiotis Michalopoulos προς skala4569
(δευτερόλεπτα πριν)
Πράγματι, στον Ματθαίο, στο τρίτο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι στη βάπτιση του Χριστού, «ανεώχθησαν οι ουρανοί», και φάνηκε «το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν».
Άρα, αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η εμφάνιση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, με τέτοια μορφή.

Αυτό, μόνο βιβλικά βέβαια.
Διότι εικονογραφικά, το περιστέρι το βλέπουμε παντού, σε αναρίθμητες περιπτώσεις αγιογραφικής αυθαιρεσίας.
Και στην Πεντηκοστή, και στον Ευαγγελισμό, και στην εικόνα της Αγίας Τριάδας.
Κάτι δηλαδή που μοιάζει με βλασφημία, ότι δηλαδή το άγιο πνεύμα ενσαρκώθηκε σε ένα πανταχού παρών περιστέρι. Όπως και ότι ο Πατέρας ενανθρωπίστηκε τάχα, σε έναν υπερήλικα, σε έναν γέρο!
http://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/giati-giortazoume-ta-theofania-stis-6-ianouariou/

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, είπε… 
Το άγιον Πνεύμα εμφανίζεται σαν περιστέρι. Δεν είναι περιστέρι, αλλά μοιάζει με περιστέρι, καθότι και το άγιον Πνεύμα είναι άκτιστο, δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν μιλάει. 
Σε άλλες εμφανίσεις παρουσιάζεται ως Νεφέλη (Μεταμόρφωση) ή πύρινες φλόγες (Πεντηκοστή) κ.ά. 
Η παράσταση ως περιστεριού εμφανίζεται μόνο στη βάπτιση του Χριστού και πουθενά αλλού, σύμφωνα απόφαση της Ζ΄ Οικουμενικής. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται, ότι ο Πατέρας δεν απεικονίζεται, καθότι άκτιστος.
Η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι αυτή των τριών αγγέλλων, όπου ο αριστερά εμφανίζεται ο Πατέρας καθήμενος, στη μέση ο Υιός όρθιος και δεξιά το άγιον Πνεύμα όρθιο και αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: