Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Το θέατρο του παραλόγου: Γύρω –γύρω όλοι… Οι θρησκευτικοί τουρίστες, τα δέντρα, οι καμπάνα, ο προβολέας… Και στη μέση, το τάχα θαυματουργό εκκλησάκι! (Πρέπει με κάτι να μας ραντίζουν τελικά, και μάλλον αυτό δεν είναι αγιασμός, μόνο!)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1268700983189168&set=a.1268700689855864.1073741889.100001478344245&type=3&theater
 Πώς ποτίζονται τα δέντρα;
Προσκύνημα αγίας Θεοδώρας – Βάστα, Αρκαδίας 
"Καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων, ο Ιησούς... ἐξέβαλεν πάντας ἐκ τοῦ περιβόλου ἱεροῦ, καὶ εἶπεν· ἄρατε ταῦτα (τα εμπορεύματα σας) ἐντεῦθεν· μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου."
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1268701063189160&set=a.1268700689855864.1073741889.100001478344245&type=3&theater
Δέντρα, με εντοιχισμένες τις ρίζες τους, ...
στηριγμένες επιμελώς με κολόνες, με πέτρινα μπουντέλια, ...
και για να μην αποκαλυφθούν τελείως… 
Και κλαριά, στηριγμένα με πασσάλους. (Θαύμα – θαύμα!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: