Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΔΙΑΒΑΖΩ: « Ου ποιήσεις σε αυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.» ΣΧΟΛΙΑΖΩ: Στο απαγορευτικό «ου», της δεύτερης εντολής, ανήκει και η προσκύνηση των εικόνων, των λειψάνων, των δώρων των μάγων, τεμαχίου του τίμιου ξύλου, του περιστεριού, και του δικέφαλου αετού;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η Vasiliki Sideropoulou κοινοποιησε...
1 ώρα πριν
ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ
ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 

[...] Ου ποιήσεις σε αυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς. [...]
 
ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Panagiotis Michalopoulos 
Στο απαγορευτικό «ου», της δεύτερης εντολής, ανήκει και η προσκύνηση των εικόνων, των λειψάνων, των δώρων των μάγων, τεμαχίου του τίμιου ξύλου, του περιστεριού, και του δικέφαλου αετού;
https://www.facebook.com/vasiliki.sideropoulou.9/posts/1148894451902998

Δεν υπάρχουν σχόλια: