Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Σαν σήμερα, πρόπερσι (Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014): Παρά να έχεις απλά, ένα θείο στην Κορώνη… Ποιο καλό είναι, το να είσαι… αδελφός του θεού!..

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ... 
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Παρά να έχεις απλά, ένα θείο στην Κορώνη… Ποιο καλό είναι, το να είσαι… αδελφός του θεού!..


ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ο χρήστης Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
5 ώρες πριν

http://imverias.blogspot.gr/2014/12/blog-post_51.html

ΣΧΟΛΙΑ:
ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΦΙΛΟΣ, είπε...(27 Δεκεμβρίου 2014 - 10:18 μ.μ.)
Πιο καλό είναι το να είσαι ο αδελφός του Θεού!
Πολύ σωστή και θεολογικά τοποθετημένη η παρατήρηση.
"εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν" (Ρωμ. 8,17)
Αν είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε αδέλφια του Χριστού ο οποίος είναι Γιός του Θεού και θεός, είμαστε δηλ. αδελφόθεοι, είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Αν βέβαια συμπάσχουμε ώστε να συνδοξαστούμε.
Όπως ο αδελφόθεος Ιάκωβος, αδελφός κατά πνεύμα του Ιησού, αδελφός και κατά σάρκα, δηλ. εξάδελφος, αφού κατά την εποχή εκείνη οι εξάδελφοι ονομαζόταν και αδελφοί (βλ. Κ.Σ). Οι ονομαζόμενοι αδελφοί του Ιησού στην Καινή Διαθήκη κατά πάσα πιθανότητα ήταν εξάδελφοί Του κι όχι αδελφοί Του από τον Ιωσήφ όπως επικρατεί η αντίληψη.
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ είπε...
(28 Δεκεμβρίου 2014 - 12:18 π.μ.)
Ευχαριστούμε θερμά, σοφέ αδελφέ μας! 
Είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας εδώ! Χαίρετε! 

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, είπε... 

Ο Κύπρου άγιος Επιφάνιος είναι πολύ σαφής: 
Οι αδελφοί του Χριστού δεν είναι εξαδέλφια του, αλλά αδέλφια του, από τον προηγούμενο γάμο του Ιωσήφ με γυναίκα από την φυλή Ιούδα και με αυτήν απέκτησε 6 παιδιά: Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων, Ιούδας, Μαρία, Σαλώμη. 
Εξ άλλου αναφέρεται ο Ιάκωβος ως αδελφόθεος και όχι ως εξαδελφόθεος. 
Ο Ματθαίος μιλάει, ότι η μητέρα και τα αδέλφια του τον έψαχναν. Δεν λέγει, ότι τον ψάχνουν η μητέρα και τα ξαδέλφια του.
27 Δεκεμβρίου 2016 - 6:29 μ.μ.
 

P. MICHALOPOULOS είπε...
Σας ευχαριστώ Θέρμα φίλτατε!

Να είστε πάντα καλά για να μας διαφωτίζετε και εσείς.
Καλό σας βράδυ!
27 Δεκεμβρίου 2016 - 7:34 μ.μ.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Κύπρου άγιος Επιφάνιος είναι πολύ σαφής: Οι αδελφοί του Χριστού δεν είναι εξαδέλφια του, αλλά αδέλφια του, από τον προηγούμενο γάμο του Ιωσήφ με γυναίκα από την φυλή Ιούδα και με αυτήν απέκτησε 6 παιδιά: Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων, Ιούδας, Μαρία, Σαλώμη. Εξ άλλου αναφέρεται ο Ιάκωβος ως αδελφόθεος και όχι ως εξαδελφόθεος. Ο Ματθαίος μιλάει, ότι η μητέρα και τα αδέλφια του τον έψαχναν. Δεν λέγει, ότι τον ψάχνουν η μητέρα και τα ξαδέλφια του.

ΙΚ

P. MICHALOPOULOS είπε...

Σας ευχαριστώ Θέρμα φίλτατε!
Να είστε πάντα καλά για να μας διαφωτίζετε και εσείς!
Καλό σας βράδυ!

Ανώνυμος είπε...

Πώς να έλεγε η Καινή Διαθήκη ξαδέλφια! Την εποχή εκείνη δεν είχε εφευρεθεί ούτε υπήρχε σε όλη την μέχρι τότε Ελληνική γραμματεία, η λέξη έξάδελφος. Χωρίς να παίρνω "ποσοστά" ή να κάνω διαφήμιση ιστοσελίδας, που άλλωστε τη γνωρίζετε, για το θέμα διαβάζω εδώ: http://www.philologus.gr/4/68-2010-01-01-01-22-30/162-2010-03-28-21-09-34 τα εξής.

"Στὰ τέσσερα Εὐαγγέλια, στὶς Πράξεις, καὶ στὴν Α’ Πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολὴ ἀναφέρονται δέκα φορὲς ἀδελφοὶ τοῦ Ἰησοῦ (Μθ 12,46-50˙ 13,54-58˙ Λκ 8,19-21˙ Μρ 3,31-35˙ 6,3˙ Ἰω 2,12˙ 7,8-10˙ 19,25-27˙ Πρξ 1,14˙ Α’ Κο 9,5), ἄλλη μία φορὰ οἱ παρ̉ αὐτοῦ (Μρ 3,21), ὅπου πάλι ἐννοοῦνται οἱ λεγόμενοι ἀδελφοί του. καὶ τὶς δύο φορές, ἐκτὸς τοῦ ὅτι κατονομάζονται τέσσερες ἀδελφοί του, Ἰάκωβος Ἰωσῆς Σίμων Ἰούδας, ἀναφέρονται καὶ πᾶσαι αἱ ἀδελφαί του (Μθ 13,55˙ Μρ 6,3), διατύπωσι ποὺ σημαίνει ὅτι ἦταν τοὐλάχιστο τρεῖς. νομίζω δὲ ὅτι καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἦταν πέντε, διότι ἀλλοῦ ἀναφέρεται καὶ Ἰάκωβος ὁ μικρὸς ὁ γιὸς τῆς Μαρίας τοῦ Κλωπᾶ καὶ ἀδελφῆς (=ἐξαδέρφης ἢ συννύμφου) τῆς μητέρας τοῦ Κυρίου καὶ ἀδελφὸς τοῦ Ἰωσῆ (Μθ 27,56˙ Μρ 15,40˙47), διατυπώσεις ποὺ δείχνουν ὅτι πρῶτον ὑπῆρχαν δύο ἀδελφοὶ(=ἐξάδελφοι) Ἰάκωβοι, ὁ μέγας καὶ ὁ μικρός, κι ὅτι οἱ δυὸ γιοὶ τῆς ἐν λόγῳ Μαρίας τοῦ Κλωπᾶ Ἰάκωβος ὁ μικρὸς καὶ Ἰωσῆς εἶναι μὲν οἱ δυό τους ἀδέρφια, ἀλλὰ τῶν ἄλλων τριῶν, Ἰακώβου μεγάλου καὶ Σίμωνος καὶ Ἰούδα, εἶναι ἐξαδέρφια. ἄρα μποροῦσαν καὶ ὅλοι μαζὶ οἱ λεγόμενοι ἀδελφοὶ τοῦ Ἰησοῦ νὰ εἶναι ἐξαδέρφια του˙ τὸ ἴδιο καὶ αἱ ἀδελφαὶ πᾶσαι ἐξαδέρφες του. ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα μέχρι καὶ τὰ χρόνια τῆς συντάξεως τῆς Κ. Διαθήκης ἡ λέξι ἐξάδελφος δὲν ὑπάρχει, κι ὁ ἐξάδερφος λέγεται πάντα ἀδελφός. ἡ λέξι ἐξάδελφος συναντᾶται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα κατὰ τὰ τέλη τοῦ Α’ μ.Χ. αἰῶνος στὴν Ἀρχαιολογία (20, 236) τοῦ Ἰωσήπου, βιβλίο ἄγνωστο στοὺς ἀποστόλους καὶ μεταγενέστερό τους, καὶ σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς ἑλληνόγλωσσες παραλλαγὲς τοῦ ἀλεξανδρινοῦ ἰουδαϊκοῦ μυθιστορήματος Τωβὶτ (1,22˙ 11,17) ἀγνώστου καὶ μεταγενεστέρου τῶν ἀποστόλων καὶ ὁπωσδήποτε ἀπαραδέκτου στοὺς πρώτους Χριστιανοὺς γιὰ τὶς μαγικὲς δοξασίες του (8,1-3 ἐκδίωξι δαιμονίων μὲ καπνὸ ἀπὸ καῦσι ξηραμένου ἥπατος ψαριοῦ τοῦ Νείλου) καὶ τὶς ἄλλες ἀντιβιβλικὲς κακοδοξίες του. ἀπὸ τὸ Β’ αἰῶνα ἡ λέξι ἐξάδελφος μπαίνει καὶ σὲ περισσότερα κι αὐθεντικώτερα ἑλληνικὰ κείμενα, ἂν καὶ εἶναι νεολογισμὸς ποὺ ἐνοχλεῖ τὸν εἰδωλολάτρη λεξικογράφο Φρύνιχο (Ἐκλ., 274˙ ἐξάδελφος ἀποδιοπομπητέον, ἀνεψιὸς δὲ ῥητέον). ἀλλὰ κι ἂν ἦταν γνωστὴ ἡ λέξι ἐξάδελφος στὰ χρόνια τῶν ἀποστόλων, ὡς σπάνια ἔστω, τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι καὶ στὴν Καινὴ καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀδελφοὶ λέγονται οἱ ἐξάδερφοι, καὶ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ δεύτεροι καὶ οἱ παραιτέρω, ἀκόμη καὶ οἱ συμφυλέτες καὶ οἱ ὁμοεθνεῖς. ἡ εὐαγγελικὴ περίπτωσι τῶν γιῶν τῆς προειρημένης Μαρίας Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ οἱ ὁποῖοι μὲ τοὺς ἄλλους τρεῖς λέγονται ἀδελφοί, δείχνει σαφῶς ὅτι στὴ Βίβλο μέχρι τέλους οἱ ἐξάδερφοι λέγονται μὲ τὸν παλιὸ τρόπο ἀδελφοί. τέλος ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶχε ὁμομήτρια ἀδέρφια ἢ κι ἑτεροθαλῆ φαίνεται κι ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ Ἰωάννου (19,25-27), ὅτι ἀπὸ τὸ σταυρὸ ἀφήνει τὴν κηδεμονία τῆς μητέρας του στὸ μαθητή του, κι ὁ μαθητὴς μάλιστα τὴν παίρνει στὸ σπίτι του ἀμέσως ἀπ̉ ἐκείνης τῆς ὥρας, πρᾶγμα ποὺ δείχνει σαφῶς ὅτι ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου ἄλλα τέκνα δὲν εἶχε. ἀκόμη κι ἂν οἱ ἀδελφοὶ καὶ αἱ ἀδελφαὶ τοῦ Ἰησοῦ ἦταν ἑτεροθαλῆ ἀδέρφια του, παιδιὰ τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ ἄλλη γυναῖκα, ὅπως λέγεται κατ̉ ἀρχὴν ὄχι κακῶς, πάλι θὰ περιέθαλπαν τὴ μητρυιά τους αὐτοί, καὶ ὄχι ὁ ξένος. ... πιστεύω ὅτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ λεγόμενοι ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί του ἦταν ἐξαδέρφια του ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ θετοῦ πατέρα του Ἰωσήφ˙ ἦταν ἁπλῶς ὁ παιδικός του περίγυρος".

Χαίρετε!