Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

«Κύριον τoν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αυτώ μόνω λατρεύσεις»

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ο Πατήρ Μιχαήλ Κρητικου κοινοποίησε την παρουσία του στην τοποθεσία Δάφνη Αγίου Όρους με τον Fotis Tsottos.
4 ώρες πριν
Καλημέρα από την Δάφνη του Αγίου Όρος αναμονή για προσκηνιμα στην Μονή Σιμωνος Περτα!!! 
ΣΧΟΛΙΑ:
Antonios Ladopoulos 
Καλημέρα πάτερ καλώς σας προσκύνημα βοήθειά σας
Machi Polimerou 

Σαν να έχει λίγο κρύο...ε???
καλά να περάσετε!!!!
Φραντζεσκα Σκουταρη 

Καλημέρα Πάτερ την ευχή σας
Panagiotis Michalopoulos 

«Κύριον τoν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αυτώ μόνω λατρεύσεις»
Panagiotis Michalopoulos 

Ματθαίος, κεφ. 4
8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν 9 καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153574064726347&set=a.365024636914631.92312.100002212922121&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: