Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Τι θα μπορέσεις να ασπαστείς, εδώ; Πού θα ασπαστείς, αυτήν την εικόνα;

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1172762249463941&set=pb.100001905328555.-2207520000.1479168344.&type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: