Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Διαβάζω: «-Θάβματα? Θάβματα?» «-Αινωείτε!» «-Ναγδιαδόσουμαι!» «-Γιδιαδώστε!» «-Γιδιαδίνουμε!»

ΔΙΑΒΑΖΩ:
«-Γιδιαδίνουμε!»
ΣΧΕΤΙΚΟ:
 «-Θάβματα? Θάβματα?» 
«-Αινωείτε!» 
«-Ναγδιαδόσουμαι!» 
«-Γιδιαδώστε!»
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: