Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Δυο πολύ διάσημοι ταχυδακτυλουργοί… Εμφανίζονται εδώ εκτάκτως… Με τη μεγάλη τους στολή, φυσικά… Πάντα στο οικογενειακό τους το τσίρκο, αυτό με την μεγάλη ιστορική παράδοση της τέχνης τους, που κρατάει συνέχεια από πατέρα σε γιο… Σε ένα αγαπημένο τους σόου… Στο κόλπο με τα δάχτυλα… Αυτό, με το οποίο –με ένα «στακ», εμφανίζουν και εξαφανίζουν το γνωστό περιστέρι, που σαν τον Πέτρο -τον πελεκάνο της Μυκόνου, πάει κι αυτό παντού!.. (φωτο)

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η Κυριακη Ζερβακου ...
ενημέρωσε τη φωτογραφία του εξωφύλλου της. 
9 Νοεμβρίου στις 8:29 μ.μ.
Στην τοποθεσία Αχαρνές,μενίδι.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=193916881062622&set=a.103363446784633.1073741827.100013329332935&type=3&theater

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτή ακριβώς η εικόνα ευρίσκεται στην Τράπεζα της Ι. Μονής αγίου Παύλου στο άγιον Όρος και εκεί την ώρα του φαγητού, διαβάζουν, ότι ο Χριστός πέθανε για εξευμενίσει την οργή του Πατέρα του, για την παρακοή του Αδάμ (καθαρά παπική αντίληψη)! Και μετά μιλάμε για το άγιον Όρος, ως το λίκνο της Ορθοδοξίας!

ΙΚ

P. MICHALOPOULOS είπε...

Διαβάζω:
1. «Και γαρ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντι πολλών».
2. «Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. γ΄ 16).
3. Προς Ρωμαίους 5/ε/18-19
«καθώς λοιπόν δι ΕΝΟΣ αμαρτήματος [του αμαρτήματος του Αδάμ] ήλθε κατάκρισις εις ΠΑΝΤΑΣ ανθρώπους, ούτω και διά μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσις εις ζωήν. Διότι καθώς δια της παρακοης του ενος ανθρωπου [Αδάμ] οι πολλοι κατεσταθησαν αμαρτωλοι, ούτω και διά της υπακοής του ενός [του Χριστού] οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι.»