Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Σήμερα, όπως και κάθε 11 Νοεμβρίου εκάστου έτους, γιορτάζει ο Άγιος Μηνάς «ο Εν Τω Κοτυαειω», ο Μεγαλομάρτυρας. Αγιογραφείται δε, πάνω σε άλογο κι αυτός, αλλά δεν σκοτώνει κάτι, όπως π.χ. ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, κλπ.

Ο Άγιος Μηνάς, γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μ.Χ. 
Είχε σταδιοδρομήσει στον Ρωμαϊκό στρατό, στο ιππικό τάγμα των Ρουταλικών, υπό την διοίκηση του Αργυρίσκου. 
Η έδρα της μονάδας του ήταν στο Κοτυάειον (σημερινή Κιουτάχεια) της Μικράς Ασίας. 
Εκεί ο Μηνάς διακρίθηκε και για την φρόνησή του αλλά και για το ανδρείο του φρόνημα και γι’ αυτό έχαιρε εκτιμήσεως στο κύκλο των στρατιωτικών… 
Δεν σκότωσε όμως κανέναν δράκο αυτός! 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Γιορτάζουν σήμερα: Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: