Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Όταν αγιογραφούμε την Παναγία 1.ένθρονη, 2.με φωτοστέφανο, 3.εστεμμένη, και 4. Να ευλογεί με το δάχτυλο… Από ποια -παλαιότερη του χριστιανισμού, θρησκεία τα έχουμε αντιγράψει όλα αυτά;

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1820730551539815&set=g.791283230919725&type=1&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: