Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Το ξέρατε ότι η Αγια-Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και κάθε εκκλησία «Αγία Σοφία», είναι αφιερωμένη στον Λόγο του Θεού, στην Σοφία του Θεού, δηλαδή στο Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος; Στον άχρονο Λόγο που έγινε και σαρξ –στο χρόνο, δηλαδή στον Χριστό;

ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ:
Panagiotis Michalopoulos 
Η Αγία Σοφία, είναι ο Χριστός;
(8 ώρες πριν)
 Αγία Σοφία Στροβόλου 
Καλησπέρα αγαπητέ Παναγιώτη, 
Μπορείτε να διαβάσετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με το θέμα στην δημοσίευση που κάναμε μόλις τώρα στο προφίλ του ναού, για να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημά σου.

Panagiotis Michalopoulos 

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ο Καθηγητής Θεοχάρης Δετοράκης παρατηρεί ότι ο Ναός της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ήταν αφιερωμένος στον Λόγο του Θεού, την Σοφία του Θεού, δηλαδή το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
Ο Καθηγητής Βυζαντινής αρχαιολογίας Κωνσταντίνος Καλοκύρης έγραψε μελέτη εμπεριστατωμένη με τίτλο «Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας και η καθιέρωση του χρόνου εορτασμού των» και υπότιτλο «Ο Χριστός, η Σοφία».
Γράφει: «η εορτή αυτή (και επομένως και οι Ιεροί Ναοί που συνδέονται μαζί της) πρέπει να αφορά αποκλειστικά στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Οποίος πιστεύεται από την Εκκλησία ως «η Σοφία και ο Λόγος του Θεού», και όχι το Άγιον Πνεύμα η το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Σύνδεση δε με αυτές τις ιδιότητες του Χριστού βρίσκουμε στο νόημα της εορτής της λεγομένης «Μεσοπεντηκοστής», οπότε νομίζουμε ότι τότε θα πρέπει να εορτάζουν οι Ναοί «της του Θεού Σοφίας».
Είναι χαρακτηριστικό ότι σέ πολλά τροπάρια τής εορτής τής Μεσοπεντηκοστής τονίζεται ο Χριστός ως η Σοφία τού Θεού. Γιά παράδειγμα: «εν τώ Ιερώ επέστης η σοφία τού Θεού μεσούσης τής εορτής» (ιδιόμελο Εσπερινού) «αγνοούντες (οι Ιουδαίοι) ότι σύ εί η σοφία η κατασκευάσασα τόν κόσμον» (δοξαστικό Εσπερινού) «η σοφία τού Θεού, τής εορτής μεσούσης, καθώς γέγραπται, τώ Ιερώ επέστη καί εδίδασκεν ότι όντως αυτός ήν ο Μεσσίας Χριστός, δι’ ού η σωτηρία (ωδή η’ κανόνος) «η σοφία καί δύναμις, τού Πατρός τό απαύγασμα, Λόγος ο άΐδιος καί Υιός τού Θεού, εν Ιερώ παρεγένετο σαρκί καί εδίδασκεν…» (τροπάρια Αίνων) κλπ. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι τό τρίτο ανάγνωσμα τού εσπερινού τής εορτής είναι ειλημμένο από τίς Παροιμίες Σολομώντος πού αναφέρεται στήν Σοφία τού Θεού.
Επομένως, κατά την διάρκεια αυτής τής μεγάλης εορτής τής Μεσοπεντηκοστής, πού υμνείται ο Χριστός ως τό ύδωρ τό ζών καί τό φώς τού κόσμου, πού είναι η Σοφία τού Θεού, πρέπει νά εορτάζεται καί η Αγία Σοφία, αλλά και αυτός ο Ιερός Ναός γιά νά δείχνη τήν προοπτική τής Εκκλησίας στούς ευσεβείς Χριστιανούς νά είναι συνδεδεμένοι μέ τόν Χριστό πού είναι το ύδωρ και τό φως τού κόσμου, καί πού γεμίζει τόν άνθρωπο μέ τήν σοφία Του καί τήν δύναμή Του. Έτσι, οι Χριστιανοί, πού θά εορτάζουν αυτό τό γεγονός, θά αναζητούν από τόν Χριστό τό φώς καί τό ύδωρ τό ζών, θά ζητούν νά τούς γεμίση από τήν δική Του σοφία.
Ο Χριστός είναι η Σοφία τού Θεού, είναι Αυτός πού φωτίζει «πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τόν κόσμον» (Ιω. α’, 9).

πηγή: fdathanasiou.wordpress.Com
https://www.facebook.com/inagiassofias/posts/195547437539510 

Δεν υπάρχουν σχόλια: