Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

1. «Κουροτρόφος», η τριπρόσωπη Εκάτη, της αρχαίας θρησκείας… 2. «Κουροτρόφος» (στους «χαιρετισμούς»), και, η Παναγία της θρησκείας του Τριαδικού Θεού!

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η Marianna Papachristou κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
15 λεπτά πριν

Το τρισυπόστατο της Εκάτης και οι Τριαδικές θεότητες
http://master-lista.blogspot.gr/2016/03/blog-post_29.html
 

ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Panagiotis Michalopoulos 
ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η Εκάτη ήταν γνήσια Ελληνική θεότητα. 

Προστάτευε όσους απένειμαν δικαιοσύνη, τους κυνηγούς, τους πολεμιστές, τους ψαράδες και τα κοπάδια των βοσκών, εξ’ ου και η προσωνυμία της κουροτρόφος.
Panagiotis Michalopoulos 
ΣΧΕΤΙΚΟ: 
Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῆ Θεοτόκω το, Χαῖρε… 
Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καί πάντων τῶν εἰς σά προστρεχόντων. 
Χαῖρε, καλή κουροτρόφε παρθένων
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
https://www.facebook.com/marianna.papachristou.9/posts/1188621247824649

Δεν υπάρχουν σχόλια: