Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

1. «Κουροτρόφος», η τριπρόσωπη Εκάτη, της αρχαίας θρησκείας… 2. «Κουροτρόφος» (στους «χαιρετισμούς»), και, η Παναγία της θρησκείας του Τριαδικού Θεού!

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η Marianna Papachristou κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
15 λεπτά πριν

Το τρισυπόστατο της Εκάτης και οι Τριαδικές θεότητες
http://master-lista.blogspot.gr/2016/03/blog-post_29.html
 

ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Panagiotis Michalopoulos 
ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η Εκάτη ήταν γνήσια Ελληνική θεότητα. 

Προστάτευε όσους απένειμαν δικαιοσύνη, τους κυνηγούς, τους πολεμιστές, τους ψαράδες και τα κοπάδια των βοσκών, εξ’ ου και η προσωνυμία της κουροτρόφος.
Panagiotis Michalopoulos 
ΣΧΕΤΙΚΟ: 
Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῆ Θεοτόκω το, Χαῖρε… 
Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καί πάντων τῶν εἰς σά προστρεχόντων. 
Χαῖρε, καλή κουροτρόφε παρθένων
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
https://www.facebook.com/marianna.papachristou.9/posts/1188621247824649
ΣΧΕΤΙΚΟ: 
Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Σήμερα, οι Δ' Χαιρετισμοί… «Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων»… (έξω του τείχους, εμείς, οι αισχροί. «οι συλληφθέντας αἰσχρῶς»! 1. «Τείχος», αλλά και Κουροτρόφος παρθένων… «Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων»! Μετά τον ήλιο Χριστό, η Σελήνη Παναγία! 2. Και τι σύμπτωση: Η Άρτεμης είναι θέα, κουροτρόφος κι αυτή, νεαρών κοριτσιών... Ταυτίστηκε και αυτή, με τη Σελήνη. Η Σελήνη, είναι συνδεδεμένη ανέκαθεν με τον γυναικολογικό κύκλο και την έμμηνο ρύση. 3. Η Μαριάμ, μπήκε μικρή –τριών ετών, στα άγια των άγιων του ναού του Σολομώντα (με πάνα βαρκάκι, που λέει ο λόγος) και εξήλθε μετά από 12 χρόνια, όταν πια δεν θα μπορούσε να μείνει εκεί, λόγω έναρξης της έμμηνης ρήσης. 4. Τότε, ήρθε ο Άγγελος με τον κρίνο (φωτο), όπως μας δείχνει η εικόνα της Τήνου… 5. Του ναού της Μεγαλόχαρης, κτισμένου –άλλη σύμπτωση κι αυτή, …πάνω στο αρχαίο θέατρο του Μεγάλου Θεού Διονύσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: