Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

7 αποκλειστικές Φωτο: Πρωί – πρωί, με την δροσούλα… (κι όχι πάντα –αναγκαστικά, και, μέσα στη γλυκιά μαστούρα…) Όταν έρχεται –άνωθεν, το θείο φως… (κι όχι απαραίτητα σε τόπους ιερούς, και μόνο.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: