Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Ο Yiannis Foutros κοινοποίησε...

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Ο Yiannis Foutros 
στην κλειστή ομάδα "ΕΝΩΜΕΝΟΙ "στη Προσευχη
κοινοποίησε...
9 ώρες πριν
"Και κατά τη μεγάλη τελευταία ημέρα τής γιορτής, ο Ιησούς στεκόταν, και έκραξε λέγοντας:
Αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα, και ας πίνει·
όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η γραφή, ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του.

(Αυτό το έλεγε για το Πνεύμα, που επρόκειτο να παίρνουν αυτοί που πιστεύουν σ' Αυτόν· επειδή, δεν ήταν ακόμα δοσμένο το 'Αγιο Πνεύμα· για τον λόγο ότι, ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί)".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1748171805427457&set=a.1411342805777027.1073741827.100007039630288&type=3&theater
ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos 
Άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα, άλλο ο Ιησούς, άλλο ο Πατέρας του; 
Τρεις διαφορετικοί Κύριοι;
 

Yiannis Foutros[...] Ο ΘΕΟΣ είναι ο ΠΑΤΕΡΑΣ , ο ΛΟΓΟΣ Του ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ που είναι ο μονογενής Του Υιός, και το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αλήθειας. [...]
 

Panagiotis Michalopoulos 
Έγραψα:«Άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα, άλλο ο Ιησούς, άλλο ο Πατέρας του; Τρεις διαφορετικοί Κύριοι;»
Συμφωνούμε λοιπόν ότι:
Ο ΘΕΟΣ έχει τρία πρόσωπα…
Και είναι ο ΠΑΤΕΡΑΣ, είναι ο ΛΟΓΟΣ Του ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ που είναι ο μονογενής Του Υιός, είναι και το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αλήθειας.
Τρεις Κύριοι δηλαδή, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν ΜΑΖΙ, σαν άγγελοι, στον Αβραάμ!

ΣΧΕΤΙΚΑ:
ΕΔΩ... ΕΔΩ και ΕΔΩ
 

Yiannis Foutros 
Χαίρομαι που συμφωνούμε...
Ένας ΘΕΟΣ, τρία πρόσωπα, τρεις Κύριοι...

είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος με τη λογική...
μόνο δια της ΠΙΣΤΗΣ που είναι ο καρπός του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, γίνεται μέσα μας ζωή !!!

Yiannis Foutros 
Ενας ΘΕΟΣ, Ένας ΚΥΡΙΟΣ, τρία πρόσωπα !!! (ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4:4)
Panagiotis Michalopoulos

Ένας θεός, τρία πρόσωπα. Είναι, η Αγία Τριάδα…
Τριάδα ομοούσια και αδιαίρετη!
Ένας Κύριος, που ενεργεί σαν μονάδα, συντονισμένα…
Σαν διαφορετικά όμως τα πρόσωπα αυτά, μπορούν και ενεργούν ανάλογα…
Ξέρουμε δε, ότι ο άχρονος θεός πατέρας, γεννά τον επίσης άχρονο Υιό, προ πάντων των αιώνων, ενώ εκπορνεύει και το Άγιο Πνεύμα, άχρονο κι αυτό και αυτεξούσιο.
Έτσι λοιπόν, κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν είναι ανώτερο ή κατώτερο από τα άλλα. Θεός ο πατέρας, θεός ο Υιός, θεός και το Πνεύμα το Άγιο.

Γι αυτό:
Αποκαλείται Κύριος ο Πατέρας, αποκαλείται Κύριος και ο Υιός, αποκαλείται Κύριος ΚΑΙ το Άγιο Πνεύμα!
Έτσι, είδαμε τρεις Κυρίους σε εκείνη τη φιλοξενία από τον Αβραάμ! 

Ο Αβραάμ, απευθυνόταν σε αυτούς, και στον ενικό, και στον πληθυντικό!
Μέγας είσαι Κύριε!

 

Yiannis Foutros 
Οπως είναι τα τρία πρόσωπα ένας ΘΕΟΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΣ, ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΣ) 
έτσι ακριβώς είναι ένας ΚΥΡΙΟΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΣ)...
Θεότητα και Κυριότητα είναι μία.
Αν δεχτούμε τρεις Κυρίους θα πρέπει να δεχτούμε τρεις Θεούς.

Panagiotis Michalopoulos 

1. Όταν λέμε: «Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ», απευθυνόμαστε -με την προσευχή μας, σε έναν Κύριο, που είναι ένα άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τα άλλα δυο της θεότητας. («ο Κύριος μου, και ο θεός μου», αναφώνησε τότε –βλέποντας αναστημένο τον Χριστό, ο δύσπιστος Θωμάς.)
2. Όταν λέμε: «Πάτερ ημών…», απευθυνόμαστε σε άλλον Κύριο.
3. Όταν λέμε: «Βασιλεύ ουράνιε, το Πνεύμα της Αληθείας…», αναφερόμαστε στον τρίτο Κύριο!
Ισότιμα και ισόκυρα, και τα τρία πρόσωπα… 

Γι αυτό στην επίσκεψη του θεού στον Αβραάμ, δεν φανερώθηκε ένα άνθρωπος –Άγγελος με τρία κεφάλια –τρία πρόσωπα, σαν το ινδουιστικό Τριμούρτι, αλλά παρουσιάστηκε ο θεός σαν τρεις άνθρωποι –άγγελοι!

Panagiotis Michalopoulos 

Λέμε στο Σύμβολον της Πίστεως
Πιστεύω…
1. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν…
2. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν
Panagiotis Michalopoulos 

1. Διαβάζουμε ακόμα: 
«Είπε ο Κύριος στον Κύριο μου: κάθισε στα δεξιά μου!»
2. Εμείς προσευχόμαστε:
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.
(γιατί τρεις φορές το «Κύριε», αν ήταν μόνον ένας ο Κύριος;)

Yiannis Foutros 
Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου και πραγματικά εκτιμώ πολύ που ανταλλάξαμε τις απόψεις μας.
Το συμπέρασμα: Συμφωνούμε: στον Ενα ΘΕΟ με τρία πρόσωπα, που και οι τρείς είναι Θεοί.
Υποστηρίζω: στον Ενα ΚΥΡΙΟ που και τα τρία πρόσωπα είναι Κύριοι.
Ο Κύριος μας ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ να σε ευλογεί !!!
Panagiotis Michalopoulos

Yiannis Foutros 
ΑΜΗΝ, και μαζί σας αδελφέ μου
Panagiotis Michalopoulos

Panagiotis Michalopoulos
Θυμάμαι την δεκαετία του,70, τον νυν μητροπολίτη Ιερεμία Φούντα, νεαρό λαϊκό θεολόγο τότε, να διδάσκει στα παιδιά ένα τραγουδάκι, γρήγορο και όχι αργό, όπως το πιο πάνω ψαλτο-τράγουδο, που είχε όμως τα ίδια τα λόγια:
Ένας είναι ο Κύριος
υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Δεύτερη είν’ η Παναγιά
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Τρίτος είναι ο Πρόδρομος
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Τέσσεροι Ευαγγελιστές
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Πέντε αι παρθέναι
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Έξι εξαπτέρυγα
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Επτά είν' τα Μυστήρια
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Οκτώ είναι οι ψάλλοντες
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Εννέα είν' τα τάγματα
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Δέκα είν' οι εντολές
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Ένδεκα εωθινά
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Δώδεκα Απόστολοι
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

https://www.facebook.com/groups/1652453791700997/permalink/1721626198117089/

Δεν υπάρχουν σχόλια: